This page in English

Fler studenter vill läsa internationella masterprogram vid Örebro universitet

Studenter på campus.

Internationalisering bidrar till breddade perspektiv, ökad förståelse för andra människor och nya typer av kunskap, vilket är av extra vikt mot bakgrund av de oroligheter som pågår i vår omvärld, enligt Ida Andersson-Norrie.

Antalet sökande till de internationella masterprogrammen vid Örebro universitet ökar med 15 procent inför hösten. Det är en större ökning än genomsnittet i landet.
– Det är mycket glädjande att den internationella mobiliteten kommit i gång igen efter pandemiåren – och särskilt roligt är det att Örebro universitet går framåt så mycket, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet.

Örebro universitet erbjuder tio internationella masterprogram inför höstterminen 2023. Det finns både ett- och tvååriga utbildningar i allt från strategisk kommunikation och musik till statistik, idrott och experimentell medicin.

En sammanställning från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar nu att antalet sökande inför hösten har ökat med 300 personer – eller nästan 15 procent – jämfört med förra året. Den nationella ökningen ligger på knappt tio procent.

Ida Andersson-Norrie

Ida Andersson-Norrie

Nöjda studenter och attraktiva program

Ida Andersson-Norrie ser ökningen som ett kvitto på att Örebro universitets aktiva internationaliseringsarbete ger resultat.

– Örebro universitets goda kvalitet som också återspeglas i rankinglistor, hög studentnöjdhet i såväl undervisning som stödfunktioner och attraktiva program är sannolikt några anledningar som bidrar till att studenter väljer just oss.

Fler internationella studenter i universitets utbildningar ger också möjlighet till ”internationalisering på hemmaplan”.

– En ökad diversifiering av studentgruppen stärker utbildningar genom att vi får fler studentperspektiv och erfarenheter in i klassrummet, säger Ida Andersson-Norrie.

Samma nivåer som före pandemin

Vid Örebro universitet finns även internationella studenter som kommer hit genom ett utbytesprogram, som Erasmus +, för att läsa en utbildning på grundnivå. Det finns också så kallade free movers, studenter som väljer att komma hit och studera utan utbytesavtal. Många av dessa läser en utbildning på masternivå.

– Trenden i stort just nu är att intresset från internationella studenter för att studera hos oss är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Men för oss är det egentligen mer intressant att fokusera på hur många som faktiskt påbörjar – och avslutar – sin utbildning här vid Örebro universitet än att titta på hur många som söker. Här jobbar vi för att öka antalet internationella studenter som tar examen hos oss, berättar Ida Andersson-Norrie.

Vill se en ökad internationalisering

Vid Örebro universitet pågår ett arbete för att öka internationaliseringen inom både utbildning och forskning. Målet är att öka både antalet inresande och utresande studenter. Varje läsår åker runt 200 studenter från Örebro universitet ut i världen, samtidigt som omkring 300 studenter kommer hit via utbytesavtal.

— Vi vill också att de studenter som av olika anledningar inte kan åka på en hel utbytestermin får möjlighet till kortare perioder av utlandsmobilitet, virtuell mobilitet eller internationalisering på hemmaplan.

Varför är internationalisering så viktig för Örebro universitet?

– Det finns studier som visar att en ökad internationalisering är kvalitetshöjande – detta är en utgångspunkt i vårt arbete. Samtidigt bidrar en ökad internationalisering inom utbildningen också till breddade perspektiv, ökad förståelse för andra människor och nya typer av kunskap, vilket är av extra vikt mot bakgrund av de oroligheter som pågår i vår omvärld, säger Ida Andersson-Norrie.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Terése Classon Sundh