This page in English

Fokus på forskning och innovation när representanter från 40 svenska och sydafrikanska lärosäten möts

Sveriges ambassadör i Sydafrika Håkan Juholt tillsammans med Örebro universitets prorektor Anna-Karin Andershed, vicerektor för internationalisering Åke Strid och Aleksander Berger, vice ordförande för SASUF:s studentnätverk.

Sveriges ambassadör i Sydafrika Håkan Juholt tillsammans med Örebro universitets prorektor Anna-Karin Andershed, vicerektor för internationalisering Åke Strid och Aleksander Berger, vice ordförande för SASUF:s studentnätverk.

Stärkta band mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation med särskilt fokus på FN:s hållbarhetsmål.
Det var syftet med forsknings- och innovationsveckan i Sydafrika där Örebro universitet deltog tillsammans med 39 andra svenska och sydafrikanska universitet.
– Detta är en viktig del av universitetets internationaliseringsarbete, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet.

Forsknings- och innovationsveckan är en del av South Africa Sweden University Forum, SASUF - ett samarbetsprojekt mellan universitet, myndigheter och organisationer i Sverige och Sydafrika. På plats för att ta del av olika seminarier och workshoppar runt om i Sydafrika samlades representanter från 26 sydafrikanska och 14 svenska lärosäten. Bland dem fanns forskare, lärare, studenter och representanter från universitetsledningar, men också forskningsfinansiärer.

– Forsknings- och innovationsveckan fungerar som ett viktigt forum för att diskutera gemensamma lösningar på utmaningar kopplade till FN:s globala mål och Agenda 2030 i de båda länderna, säger Åke Strid.

Representanter för universitetsledningarna besökte även Sveriges ambassad i Pretoria och Sveriges ambassadör Håkan Juholt – som också deltog i SASUF:s forsknings- och innovationsvecka.

Western Cape University i Sydafrika.

Forum för hållbarhet var en del av programmet och hölls i Kapstaden på University of the Western Cape.


Samarbete inom akutsjukvård och utbyte av forskare och lärare

Lisa Kurland, professor i akutsjukvård vid Örebro universitet, har sedan många år tillbaka ett forskningssamarbete med Willem Stassen, lektor i akutsjukvård vid University of Cape Town (UCT). 

– Forsknings- och innovationsveckan har gett oss möjlighet att tillsammans hålla en workshop för forskare från både Sydafrika och Sverige om hur vård utanför sjukhus kan öka tillgängligheten för olika grupper i de båda länderna. Vi har diskuterat gemensamma utmaningar och tittat på hur vi kan jobba för att lösa dem, något som kan ge upphov till nya projekt, säger Lisa Kurland.

Lisa Kurland, professor i akutsjukvård vid Örebro universitet, höll i en workshop om vård utanför sjukhus tillsammans med kollegan Willem Stassen, lektor i akutsjukvård vid University of Cape Town.

Lisa Kurland, professor i akutsjukvård vid Örebro universitet, höll i en workshop om vård utanför sjukhus tillsammans med kollegan Willem Stassen, lektor i akutsjukvård vid University of Cape Town.


Representanter från Region Örebro län, Anja Westman och Daniel Gustafsson, var också med på plats och under veckan har det förts diskussioner om att fördjupa samarbetet mellan Örebro universitet, Region Örebro län och University of Cape Town. Såväl utbyte av forskare och studenter inom läkarutbildningen som personal vid Universitetssjukhuset Örebro och sjukhuset vid UCT hoppas Lisa Kurland och Willem Stassen kan bli verklighet inom kort.

Studenter tror på kontinuerlig dialog med universitetsledningen

Studenter inom SASUF-studentnätverket arbetade utifrån tre specifika mål under veckan: ökad studentinkludering, erfarenhet och långvariga relationer som bygger på solidaritet och tillit. Studentinkludering i olika projekt var också en av frågorna som studenterna lyfte i ett möte med rektorer.

– Det handlar mycket om att skapa hållbara förutsättningar för studenter att delta i arbetet, säger vice ordförande för SASUF:s studentnätverk Aleksander Berger som också pluggar på programmet Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet.

En annan viktig sak som diskuterades var tydlig information och kommunikation mellan studenter och forskare samt finansiering av studenternas deltagande i SASUF.

Aleksander Berger har också, tillsammans med studentrepresentanter från andra lärosäten, arrangerat ett seminarium på temat studentmedverkan i internationalisering.

 – Vi tror att en kontinuerlig dialog mellan studenter, institutioner och universitetsledningen är av stor vikt. Studenter tillför en ytterligare dimension till diskussioner om internationalisering och det är till fördel för alla, säger han.

Studentrepresentanter i Sydafrika.

Styrelsemedlemmar i SASUF:s studentnätverk och studentrepresentanter från svenska och sydafrikanska lärosäten. Aleksander Berger syns på främre raden, tredje från vänster.


Forsknings- och innovationsvecka i Sverige 2024

För Örebro universitets del har SASUF-projektet resulterat i flera goda exempel på samarbeten med olika sydafrikanska universitet. Det handlar om samarbeten inom bland annat socialt arbete, företagsekonomi, informatik, språkvetenskap, pedagogik inom ingenjörsutbildningar och audiologi.

– Vi ser ett starkt och djupt engagemang i såväl studentnätverket som i breddade projekt med samverkan och forskning såsom Lisa Kurlands samarbete inom akutsjukvård. Vi ser fram emot att fortsätta de olika samarbeten som redan pågår och starta nya när vi nästa gång ses i Sverige på forsknings- och innovationsveckan 2024, säger Åke Strid.

Projektet SASUF pågår fram till 2024. Nästa år är Sverige värd för forsknings- och innovationsveckan.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Pia Pia Bro-Nygårdhs och University of the Western Cape

South Africa Sweden University Forum, SASUF, är ett samarbetsprojekt mellan universitet, myndigheter och organisationer i Sverige och Sydafrika. Målet är att stärka samarbeten inom forskning, utbildning och innovation mellan länderna. Projektet finansieras av STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, och de 40 lärosäten som deltar.

Samarbetet startade 2017 och pågår till 2024. Fram till idag har man startat 70 internationella projekt, alla med koppling till de globala målen för hållbar utveckling. Samarbetet har även fört samman drygt 3 000 forskare, lärare och representanter för universitetsledningar i seminarier och workshoppar.