Försvarshögskolans rektor föreläste: Universiteten viktiga för totalförsvaret

Robert Egnell framför en bild på ett stridsfordon med ukrainsk flagga.

Försvarshögskolans rektor Robert Egnell talade om den nya värld som kriget i Ukraina har skapat. Han har själv besökt universitet i Ukraina, för att se hur utbildning fungerar under ett pågående krig.

Robert Egnell, rektor på Försvarshögskolan, ser en ny roll för lärosätena i Sverige – som en samlad plattform i totalförsvaret.
– Det skulle vara en revolution i vårt sätt att arbeta, säger han.

Robert Egnell föreläste på tisdagen i rektors serie ”Röster om samtiden” i Konsertsalen på Musikhögskolan. Hans ämne var hur universiteten påverkas av kriget i Ukraina, den nya säkerhetspolitiken och den snabba tekniska utvecklingen.

För Robert Egnell finns det två sätt att se på lärosätena i förhållande till kriget i vårt närområde och den enligt hans uppfattning uppenbara risken för ett nytt kallt krig.

–  Det finns en stor efterfrågan i samhället på den kompetens och förmåga till utveckling som universiteten står för. Ännu viktigare än tidigare är de grundläggande värderingarna som demokrati, mänskliga rättigheter och ett kritiskt förhållningssätt, sa han och gav tipset att varje kursansvarig borde tänka över hur just den kursen kan anpassas till säkerhetsläget.

Robert Egnell föreläser.

Robert Egnell talade i seminarieserien "Röster om samtiden". Där tas aktuella ämnen som är angelägna för forskning och undervisning upp med hjälp av särskilt inbjudna föredragshållare. I höst väntar fler föredragshållare.

Chock - och sedan igång direkt

Robert Egnell besökte för några veckor sedan Ukraina och träffade representanter för universitet, bland annat en professor i psykologi.

– Första dagen efter invasionen 24 februari förra året vara alla i chock vittnade han om. Nästa dag samlades de för att tillverka molotovcocktails. Den tredje dagen var de tillbaka på campus för att fortsätta med undervisningen.

Universiteten fortsätter sin verksamhet i linje med den allmänna inställningen i Ukraina att aldrig ge sig. Kvinnliga lärare som lämnat landet fortsätter sin undervisning digitalt.

– Uppfinningsrikedomen är fantastisk och alla utbildningar går i ett högre tempo och studenterna får räkna med att jobba 12 timmar om dagen. Officersutbildningen går ännu snabbare, med undervisning alla dagar i veckan, berättade Robert Egnell.

Han ser en annorlunda framtid för lärosätena i Sverige som en följd av kriget i Ukraina och den nya mer polariserade världsordningen där studenter och anställda har en viktig roll i totalförsvaret. Utvecklingen av tekniken är också avgörande för framtiden.

Sverige i en begränsad värld

En strävan för högre utbildning och forskning är öppenhet och internationella samarbeten. Förutsättningar har nu ändrats och de goda uppsåten möter idag mörka motkrafter.

– Vi måste rikta in oss på en ansvarsfull internationalisering och inte tro att alla samarbeten om forskning leder till något positivt – för det gör det inte längre. Vi är på väg in i ett kallt krig och måste se att Sverige har sin allierade i en mer begränsad värld, sa Robert Egnell.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson