Goda karriärmöjligheter för den som väljer ett vårdyrke

Sjuksköterskestudenter och läkarstudenter övar tillsammans på Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Campus USÖ. Foto Terése Classon Sundh

Sjuksköterskestudenter och läkarstudenter övar tillsammans på Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Campus USÖ.

Behovet av högskoleutbildade inom exempelvis IT och hälso- och sjukvård är enormt.
– Fler behöver studera till sjuksköterska och arbetsterapeut, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Drygt 24 000 anmälningar har kommit in till Örebro universitet, som erbjuder 11 program och hundratals kurser som startar vårterminen 2024.

Sen anmälan: Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser som startar i januari 2024 på Antagning.se.

Läs mer om omställningsstudiestödet.

Igår var sista dagen att anmäla sig till vårens utbildningar. Örebro universitet erbjuder 11 program och hundratals kurser som startar i januari 2024. Söktrycket följer den nationella trenden och ligger på något högre nivå jämfört med vårterminen 2023.

– Det är positivt att många vill ta chansen att studera vidare. Förutom att studietiden ger enorma möjligheter att utvecklas som människa och dessutom brukar beskrivas som en av de roligaste perioderna i ens liv, kan man hos oss vid universitetet utbilda sig till yrken som det råder stor efterfrågan på, både nu och i framtiden, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Särskilt stor efterfrågan på vårdutbildade

En högskoleutbildning är ett bra sätt att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, inte minst nu när konjunkturen viker. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kan det vara extra smart att välja ett yrke inom hälso- och sjukvården. Läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och psykolog finns på listan över yrken med mycket goda framtidsutsikter, både på kort och lång sikt.

– Ett yrke inom hälso- och sjukvården innebär att du kan göra skillnad för många människor. Det är av stor betydelse i en tid som präglas av kriser. Det finns goda möjligheter till arbete och en bredd vad gäller fortsatta karriärvägar som till exempel ledarskap eller forskning, säger Karin Blomberg, prodekan vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

– Dessutom innebär en vårdutbildning en möjlighet att utvecklas både professionellt och inte minst personligt, tillägger hon.

Även socionomer, personalvetare, statistiker och systemvetare är yrken med goda framtidsutsikter.

Fler kurser för yrkesverksamma

För att ytterligare möta samhällets behov av utbildning och kompetensutveckling pågår ett arbete vid Örebro universitet för att öka utbudet av kurser för yrkesverksamma inom alla utbildningsområden. En annan nyhet är att Örebro universitet inom kort kommer att erbjuda sommarkurser.

– Utbildning är en färskvara och ett utmärkt sätt att både fördjupa och bredda sina kunskaper för att utvecklas vidare inom sin profession. Med omställningsstudiestödet finns ju nu också en större möjlighet att byta spår, även för den som varit yrkesverksam en längre tid, säger Anna-Karin Andershed.

Antagningsbesked för dig som sökt en utbildning till vårterminen kommer den 11 december. Du behöver tacka ja till din plats senast den 18 december.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Terése Classon Sundh

Här är programmen som startar vårterminen 2024:

Arbetsterapeutprogrammet

Civilekonomprogrammet

Ekonomiprogrammet

Kandidatprogrammet i samhällsanalys

Läkarprogrammet

Personalvetarprogrammet

Psykologprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence

Systemvetenskapliga programmet