Här får institutionen ett nytt namn – JPS blir BSR

Rektor Johan Schürer invigningsskålar det nya namnet.

Namnbytet firades med tårta och bubbel. Rektor Johan Schnürer skålade in det nya namnet.

Nu har en av universitetets institutioner fått ett nytt namn.
När bredden på forskningen och undervisningen har ökat, blev det gamla namnet för smalt.
Därför byter JPS, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, namn. Det nya namnet BSR står för Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Med tårta och tal firades det nya namnet under måndagseftermiddagen. Rektor Johan Schnürer lyfte fram såväl framgångsrik forskning som populära utbildningar i sitt invigningstal.

– Här vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap finns flera av våra tunga och mest eftersökta utbildningsprogram för studenter som ser fram emot en yrkeskarriär som psykolog, socionom, jurist eller kriminolog. Idag firar vi både det nya namnet och den befintliga och expanderande verksamheten som finns här, säger rektor Johan Schnürer.

Susanne Strand talar.

Även dekanen Susanne Strand invigningstalade.

Växande forskning inom kriminologi

Under senare år har forskningen och utbildningen inom kriminologi växt. Ämnet har inte funnits med i institutionens gamla namn, så därför inleddes en process för att hitta en bättre benämning.

Bland alla namnförslag som tagits fram stod till slut en gammal favorit som segrare. BSR är ett tidigare namn på institutionen. Nu återanvänds det.

– Det känns väldigt roligt att få börja mitt uppdrag som dekan med att få inviga institutionens nya namn. Vi jobbar redan tvärvetenskapligt inom både utbildning och forskning och det är ett arbete som kommer att stärkas ännu mer nu, säger Susanne Strand, som tillträdde som dekan för Fakulteten för humaniora och socialvetenskap vid årsskiftet.

På engelska kommer fullständiga namnet bli School of Behavioural, Social and Legal Sciences.

Det finns totalt åtta institutioner på Örebro universitet.

Text: Jesper Mattsson och Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson