Här ska framtidens läkare öva – titta in i de nya lokalerna

Läkarstudenten Evelina Goderholt tränar på att intubera.

Läkarstudenten Evelina Goderholt tränar på att intubera i en av de fyra nya salar på Campus USÖ som är utrustade med avancerade dockor som går att öva olika ingrepp på.

Här ska framtidens läkare tränas och nya forskningsresultat tas fram.
I Campus USÖ:s nya utbyggnad finns allt från kontor och lärosalar till en ny stor föreläsningssal och ett avancerat kliniskt träningscenter.
– Jag tycker att det är fantastiskt att få så fina lokaler anpassade efter våra behov, säger läkarstudenten Evelina Goderholt.

Många besökare kom för att se de nya lokalerna, som invigdes under måndagen.

6 000 extra kvadratmeter har lagts till på den befintliga byggnaden, som ligger inne på Universitetssjukhusets område i Örebro.

Projektet har också omfattat ombyggnad av ungefär tusen kvadratmeter yta, med bland annat laboratorium, kontor, sammanträdesrum, godsmottagning och omklädningsrum. 

Hållbarhet har varit viktigt under byggtiden. Byggnaden är preliminärt certifierad Miljöbyggnad nivå Guld enligt Sweden Green Building Council. Det är en nivå som bara de mest ambitiösa byggprojekten i Sverige når. Innan certifieringen är klar krävs att byggnaden har börjat användas och fungerar väl.

Kostnaden för Campus USÖ:s utbyggnad är cirka 250 miljoner kronor.

Bandet för USÖ:s nya del klipps av  Mia von Euler, dekan för Fakulteten för medicin och hälsa.   Hon flankeras av professor Magnus Johansson och rektor Johan Schnürer.

Mia von Euler, dekan för Fakulteten för medicin och hälsa, klippte bandet för den nya delen av Campus USÖ. Här flankeras hon av professor Magnus Johansson och rektor Johan Schnürer.

Bild inifrån kontrollrummet på KTC.

I det nya kliniska träningscentret går det att simulera olika sjukdomar och skador. Här inifrån kontrollrummet styrs bland annat puls, andning och tal på en människolik docka. Olika scenarier spelas upp för att de blivande läkarna ska lära sig rädda liv under stark press. Här kommer också läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen att samöva, för att få bättre kunskap om vilken hjälp man kan få av varandras kunskaper. Fyra nya, tekniskt avancerade rum har byggts upp.

En studieplats med ett konstverk av Ingela Svensson i förgrunden.

Det är alltid nära till konst på Campus USÖ. Här syns en del av ett nytt verk av Ingela Svensson - det sträcker sig mellan två av våningsplanen.

Campus USÖ exteriört.

Byggnaden har fått ett helt nytt utseende på den sida som vetter mot Örebros gamla sluss.

Terrass på Campus USÖ.

Ovanpå den nya husdelen finns en terrass, med långväga utsikt.

Jens Schollin talar.

Vid invigningen berättade universitetets tidigare rektor Jens Schollin om det hårda motstånd som mötte Örebro när man ville etablera en ny läkarutbildning. Genom ett långvarigt arbete tillsammans med bland andra Torbjörn Andersson och Ulf Tidefelt lyckades man till slut få starta utbildningen – efter tre ansökningar. Både Andersson och Tidefelt är avlidna, men deras minne lever nu vidare genom att de får namnge två av de finaste rummen på Campus USÖ. – Studentkåren kallade oss de tre musketörerna. Vi fäktades för läkarutbildningen, berättade Jens Schollin.

Tidefeltsalen.

I Tidefeltsalen finns möjligheter att ha många olika sorters aktiviteter. Den interaktiva gradängsalen rymmer 259 sittande åskådare och går att använda till bland annat föreläsningar, konferenser eller musikframträdanden.

Singing Doctors framträder på en scen.

Singing Doctors framförde nyskrivna texter om tillbyggnaden.

Den nya restaurangen med gäster.

I entréplan finns en ny restaurang och två lärosalar. Under golvet ligger ett källarplan med bland annat omklädningsrum, förråd och teknikutrymmen.

Text och foto: Jesper Mattsson