Industrijättar och lärosäten i gemensam storsatsning – lanserar Expert Learning Lab

Expert Learning Lab.

Konsortiet bakom satsningen Expert Learning Lab har som mål att hjälpa svensk industri att behålla, attrahera och utveckla experter och specialister inom avancerad digitalisering.

Svensk industri måste lyckas behålla, attrahera och utveckla experter och specialister inom avancerad digitalisering. Fyra industrijättar och fyra lärosäten, däribland Örebro universitet, går nu ihop och startar projektet Expert Learning Lab för att möta utmaningen.
– Universiteten är viktiga för att ge digitala experter tillgång till ett livslångt lärande, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Teknikutvecklingen går i rekordfart, vilket ställer stora krav på industrin. Med avancerad digitalisering och teknologier som exempelvis AI, automatisering och robotik uppstår plötsligt helt nya sätt att lösa gamla problem på. Det innebär att svensk industri måste ta till sig nya sätt att tänka och innovativa sätt att arbeta kring kompetensutveckling och ny teknik för att behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

Kompetensutveckling en nyckelfråga för industrin

Detta är en nyckelfråga för industrijättarna ABB, Ericsson, Saab och Volvo Group. Tillsammans med Chalmers, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet bildar de nu ett konsortium för att driva projektet Expert Learning Lab. Konsortiet finansieras av Vinnova och industriaktörerna och ska samarbeta nära programkontoret för det nationella samverkansprojektet Avancerad digitalisering.

– Universiteten är viktiga för att ge digitala experter tillgång till ett livslångt lärande, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Målet: att skapa en internationell förebild för industriellt lärande

Konsortiet bakom projektet har identifierat en brist på kvalificerad kompetens inom avancerad digitalisering, till exempel inom områden som elektronik, informations- och kommunikationsteknik, mjukvaruintensiva system, samt öppna data och industriella plattformar.

Denna brist är den största flaskhalsen för den digitala omvandlingen av Sverige. Av den anledningen ska Expert Learning Lab fokusera på lärandet hos just experter inom teknikområdet. Projektet ska skapa en innovativ miljö för tvärorganisatoriskt lärande där industri och akademi samarbetar för att säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft.

Visionen är att Expert Learning Lab ska vara det ledande nationella centret och en internationell förebild för industriellt och kontinuerligt lärande för tekniska experter.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Expert Learning Lab