"Precisionsmedicinsk forskning har stor potential att förbättra vården"

Anna Göthlin Eremo, koordinator PMCÖ, Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet och Helena Nilsson, Region Örebro län.

Anna Göthlin Eremo, koordinator PMCÖ, Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet och Helena Nilsson, enhetschef för Grants office, Region Örebro län.

Skräddarsydda behandlingar och minskad risk för biverkningar. Det är framtiden med precisionsmedicin. Idag invigdes Precisionsmedicinskt centrum Örebro, som är ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län.

Läs mer om Precisionsmedicinskt centrum Örebro och de olika forskningsområden som ingår: Inflammatoriska tarmsjukdomar, cancer, mat och hälsa, infektionsdiagnostik och immunopsykiatri.

Målet är att alla patienter i framtiden ska få en behandling som är skräddarsydd efter deras förutsättningar och behov. Idag får patienter till exempel prova olika läkemedel för att hitta ett som fungerar bäst för dem. Om det i stället gick att förutspå vilket läkemedel som passar bäst för varje patient skulle behandlingarna bli mer träffsäkra och patienter skulle slippa vissa biverkningar.
 
Det är detta som är precisionsmedicin. Att läkare tar hänsyn till både genetiska och icke-genetiska faktorer tillsammans med data som finns om patienten för att hitta rätt behandling.

Stor potential att förbättra vården

– Precisionsmedicinsk forskning har stor potential att förbättra vården genom att öka behandlingseffektiviteten, minska biverkningar och kostnader och öka vår förståelse för sjukdomar, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.
 
Universitetet bedriver forskningen och Region Örebro län ser till att forskningsresultaten kommer till nytta för patienterna.
 
– Regionens och universitetets gemensamma satsning inom precisionsmedicin är ytterligare ett exempel på hur vi tillsammans utvecklar både klinisk forskning och universitetssjukvård till nytta för regionens invånare, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn. 

Mats G Karlsson och Mia von Euler på scenen.

Mia von Euler, dekan vid Fakulteten för medicin och hälsa på Örebro universitet berättar om PMCÖ tillsammans med Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Region Örebro län.

Susanne Bejerot.

Susanne Bejerot var en av föreläsarna på invigningen. Hon är är seniorprofessor i psykiatri, överläkare och legitimerad psykoterapeut och är en av forskarna inom PMCÖ. Hon leder en pågående studie om en ny behandling för patienter en schizofrenispektrumsjukdom.


Precisionsmedicinskt centrum Örebro, PMCÖ, invigdes som en del av konferensen InFuturum, som samlade Sveriges mediciniska fakulteter och landets universitetssjukhus för att diskutera aktuella frågor inom akademi och hälso- och sjukvård.

Text: Linda Harradine
Foto: Jonas Appelberg