Landshövdingen invigde utställning med sönderbombat studentrum

Människor framför en gul container. En del av persoenrna har militär uniform.

Inne i den här containern visas med ljud och ljus upplevelsen av att få sitt studentrum sönderbombat - och hur det ser ut efteråt.

Ett sönderbombat studentrum finns nu på plats utanför Universitetsbiblioteket.
Det är en del i en ny utställning, om vikten att vara förberedd på det värsta, som visas i Örebro.

Utställningen ”Tänk om – tillsammans i krig och fred” kommer att visas i Örebro fram till den 20 oktober. Under måndagseftermiddagen skedde invigningen med tal av landshövding Lena Rådström Baastad, Per-Ola Johansson stf förbandschef FMTIS, Anna Olsenius, ordförande för Örebro studentkår och Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Det är Försvarsmakten, Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tagit fram utställningen med syfte att höja medvetenheten, öka försvarsviljan hos unga vuxna samt bidra till en större kunskap om de värden vi vill försvara.

Landshövding Lena Rådström Baastad och Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

Landshövding Lena Rådström Baastad och Örebro universitets rektor Johan Schnürer var två av invigningstalarna.

Utställningen har två delar. Utanför biblioteket finns en upplevelsebaserad del där du genom rörelse, ljud och teknik får uppleva känslan av att ett krig pågår. Du besöker en ombyggd container som föreställer ett studentrum där du får se samma lägenhet före och efter en granatexplosion. Containern står placerad utanför huvudbibliotekets byggnad.

Containern är bemannad måndag–torsdag 10.00–16.00 (med undantag för torsdagen den 12 oktober då den har kvällsöppet till kl. 18.00) samt fredag 10.00–13.00.

Den andra delen är interaktiv och fokuserar på vår försvarshistoria och vad du kan göra idag för att engagera dig i totalförsvaret. Här ges tre olika perspektiv på frågan ”Tänk om kriget kommer” – det historiska, det samtida och det framtida. Denna del hittar du inne biblioteksbyggnaden.

Efter besöket i Örebro kommer utställningen av visas på fler universitet runt om i Sverige.

Foto: Nadia Abdellah