Lokala faktorer avgörande för att kunna förebygga brott visar ny avhandling

Maria Camacho Doyle framför en brun trävägg

Maria Camacho Doyle visar i sin doktorsavhandling i kriminologi att det räcker med att räkna tidigare brott för att förutse nya brott inom ett mindre område.

Det räcker med att räkna tidigare brott för att förutse nya brott inom ett mindre område. Den slutsatsen drar Maria Camacho Doyle i sin doktorsavhandling i kriminologi.
– Det är betydligt mer komplicerat att förutse generell otrygghet i ett större område och det finns en skillnad mellan olika grannskap, säger hon.

Brott och upplevd otrygghet skiljer sig mellan olika platser, till exempel områden i en stad.

– För effektiva förebyggande åtgärder behöver vi noggrant undersöka områden där problemen finns, där brott sker eller där människor känner sig rädda för brott, säger Maria Camacho Doyle.

Forskning visar att det finns en rad variabler att räkna med - som brottshistorik, miljöfaktorer och egenskaper i bostadsområden. Ett problem är att det tar mycket tid och kostar mycket pengar att undersöka en mängd faktorer. Därför är det viktigt att ta reda på om metoder som kräver mer information faktiskt ger bättre möjligheter att förutse otrygghet, jämfört med att bara räkna tidigare brott. På så sätt går det att spara både tid och pengar.

I begränsade områden

Maria Camacho Doyles studier visar att det räcker att räkna tidigare brott för att kunna förutse kommande brott i geografisk väldigt begränsade områden. Det gäller alla brott utom inbrott och vållande till brand.

En enklare metod kan också användas för brott som ”smittar”.

– Om ett hus fått inbrott ökar risken att grannarna också drabbas, en risk som minskar med tiden. Här kan man snabbt och kostnadseffektivt förutse kommande brott och sätta in åtgärder som ökad polisnärvaro, kanaler för snabb kommunikation till invånare och information om säkerhetsåtgärder. Det handlar också om ökad grannsamverkan där man uppmanas vara uppmärksam och rapportera in eventuell misstänkt aktivitet säger Maria Camacho Doyle.

Nätverk spelar stor roll

I områden som har en historik av brott visar avhandlingen att det går att förutse brott med hjälp av uppgifter om tidigare brott som begåtts på samma plats. Det är alltså viktigt att uppgifter om brott kopplas geografiskt.

Förutsättningarna att förutse otrygghet för invånarna i ett helt grannskap ställer större krav på analysen enligt Maria Camacho Doyle.

– Sociala faktorer och kollektiva förmåga är viktiga. Kollektiv förmåga handlar om nätverk i närområdet som präglas av sammanhållning och förtroende. Förväntningen är att andra kommer att ingripa om det behövs.

Ett sätt minska ojämlikhet

I områden med mer upprepad brottslighet och otrygghet där polisen redan patrullerar, krävs fördjupade undersökningar.

– Det finns metoder som polisen kan använda för att ta reda på de underliggande faktorerna bakom upprepad brottslighet och rädslan hos invånarna för brott. Allt för att kunna agera tillsamman med andra intressenter, säger Maria Camacho Doyle, som pekar på att insatser för att förebygga brott och otrygghet är ett sätt att minska ojämlikheten i samhället.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson