Människors behov ska styra AI – nytt forskarnätverk bildat i Örebro

Mehul Bhatt bakom en datorskärm i ett labb

Mänskliga behov ska styra utvecklingen av artificiell intelligens, AI. Det är grunden för ett nytt internationellt nätverk av forskare och näringsliv som hållit sitt första möte i Örebro.
– Vårt mål är att utveckla AI till att verka sida vid sida med människor och anpassa sig efter människan, säger Mehul Bhatt, professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Örebro universitet, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och KTH i Stockholm samarbetar i nätverket om att samla forskarkolleger från bland annat Japan, USA, flera europeiska länder - och företag, som till exempel AB Volvo och ABB Group.

– Nätverket startade med en idéverkstad om nya inriktningar på forskningen som behövs nu direkt. Vi har också tagit initiativ till konkreta projekt, vetenskapliga konferenser och specialutformade utbildningar, berättar Mehul Bhatt.

Teknik - och människor

Som forskare kombinerar Mehul Bhatt teknisk vetenskap, alltså AI, med humanistisk vetenskap om kognition, alltså om människans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och använda information. Kunskapen om människan används för att utveckla AI och förbättra tekniken. Självkörande bilar och robotar för industrin är prioriterade områden för det nya nätverket.

– Den artificiella intelligens som ligger bakom hur bilarna uppfattar omgivningen måste utvecklas för att bli säkrare och mer anpassad till människor, särskilt till äldre och barn, säger Mehul Bhatt.

Förstå alla mänskliga signaler

Nästa generations fabriker är ett annat område. Syftet med nätverket är ta initiativ till forskning och utveckling som ska leda till att robotar tar över mer av farliga eller slitsamma arbetsuppgifter.  

För Karinne Ramirez-Amaro, forskare vid Chalmers, är ett mål med nätverket att utveckla säkra och tillförlitliga metoder som gör att industrirobotar kan agera i samspel med människor.

– Robotar måste också få en bättre förmåga att uppfatta och använda mer av alla små signaler och koder som människor använder när de interagerar med varandra. På så sätt kan de fungera bättre tillsammans med människor, säger Mehul Bhatt.

Nästa steg för medlemmarna i nätverket är att bland annat förbereda ansökningar om forskningsfinansiering i samarbete med industrin och arrangera workshops som vänder sig till internationella forskare.

Text: Maria  Elisson
Foto: Jesper Mattsson

Medlemmar i nätverket har nu haft sitt första möte i Örebro. Där deltog    koordinatorerna Mehul Bhatt, Örebro universitet, Karinne Ramirez-Amaro och Emmanuel Dean, Chalmers Tekniska Högskola, André Pereira, KTH Stockholm. Dessutom deltog Clayton Lewis, University of Colorado at Boulder, Maithilee Kunda, Vanderbilt University, Tom Ziemke, Linköpings universitet, Jakob Suchan, Constructor University och representanter från AB Volvo och ABB Group

Nätverket får i detta första skede medel till sin verksamhet av Chalmers AI Research Center (CHAIR), EU (COST Action Multi3Generation) och Vetenskapsrådet.