Aftonbladet debatt: Regeringen tar inte sitt ansvar för klimatkrisen

Politikerna förnekar Sveriges befolkning att vara del av omställningen. Det skriver 16 miljösociologer vid Örebro universitet på Aftonbladet debatt idag.

För att den svenska livsstilen ska hålla sig inom 1,5-gradersmålet behöver den bantas från cirka nio ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till 2,5 ton år 2030 och 0,7 ton år 2050.

Ett gemensamt men differentierat ansvar innebär att Sveriges regering och riksdag – som kan sätta ramarna och fördela resurser – både kan och bör hjälpa människor och företag att göra hållbara och klimatsmarta val.

Men i stället har vi sett en regering som förnekar Sveriges befolkning att vara del av en bredare klimatomställning som tar rättvisefrågor på allvar.

Läs hela artikeln i Aftonbladet