Mobiltelefonen en distraktion från negativa tankar när ungdomar ska somna

Serena Bauducco vid datorn på sitt kontor i Örebro.

Över hälften av ungdomarna i en ny forskningsstudie använder mobiltelefonen för att skingra negativa tankar när de ska sova.
– Många ungdomar upplever svårigheter att somna på kvällen, och då kan tankarna börja snurra. Mobiltelefonen blir en distraktion, säger Serena Bauducco, forskare vid Örebro universitet och Flinders universitet i Australien.

Läs artikeln i Sleep Advances, Oxford Academics: Technology use as a sleep-onset aid: are adolescents using apps to distract themselves from negative thoughts?

En studie med över 600 tonåringar mellan 12 och 18 år i skolor i södra Australien visar att en tidigare negativ attityd till mobiltelefoner behöver nyanseras. Studiens resultat synliggör att ungdomar använder Youtube, musikappar eller sociala medier för att släppa negativa tankar innan de somnar.

Majoriteten av ungdomarna använde mobilen på kvällen. På frågan om de använde teknik som en distraktion från negativa eller stressande tankar – svarade nästan 24 procent ja och över 38 procent svarade ibland.

Ta bort från sovrummet kanske inte lösningen

Samtidigt visar studien att ungdomar som har problem med sömnen använder appar när det är läggdags i högre grad än ungdomar som inte rapporterade några sömnproblem.

– Vi behöver hitta andra alternativ också för att hjälpa tonåringar att somna men att ta bort tekniken helt från sovrummet kanske inte är lösningen om den ersätts av snurrande tankar, säger Serena Bauducco.

Ungdomar använder främst mobilen för att lyssna på musik eller titta på videoklipp på Youtube – eller för att ha kontakt med kompisar via Instagram eller Snapchat.  

Lägger grunden för resten av livet

– Det är komplex koppling mellan sömn och teknik eftersom det är ungdomar som har sömnproblem som använder mobilen i högre grad när det är dags att sova, säger Alexandra Daniels, första författare på studien och psykologstudent vid Flinders universitet. 

– Forskningen visar att vissa appar kan bli en del av ungdomars sömnrutin för att hjälpa dem skingra negativa tankar. Goda sömnvanor under uppväxten lägger grunden för resten av livet, säger professor Michael Gradisar vid Flinders universitet, som startade studien.  

I studien ingick 631 ungdomar mellan 12 och 18 år i Australien. De svarade på frågor mellan juni och september 2019.

Majoriteten svarade att teknik var en distraktion från negativa eller stressande tankar. 23,6 procent svarade ja. 38,4 procent svarade ibland. Deltagarna använde mobiltelefoner, iPad, dator, musikspelare, tv eller tv-spel. 

Technology use as a sleep-onset aid: are adolescents using apps to distract themselves from negative thoughts?

Alexandra Daniels, Meg Pillion, Benita Rullo, Jessica Mikulcic, Hannah Whittall, Kate Bartel, Michal Kahn, Michael Gradisar, Serena V Bauducco has been published in Sleep Advances (Oxford Academic)

DOI: 10.1093/sleepadvances/zpac047.