Nominera din lärare till pedagogiska priset 2023

Anna-Karin Andershed och Viktor Breström står i en trappa.

Nu har du som student möjlighet att nominera en lärare som gjort framstående pedagogiska insatser till årets pedagogiska pris. En lärare som kan förmedla kunskap på ett inspirerande sätt och visar nytänkande i undervisningen.

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset på uppdrag från Örebro universitet till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och internationella perspektiv”.

– Jag tycker själv att en bra lärare inte behöver kunna allt, men måste ha bra kunskap om vad studenter behöver i sin utbildning, säger Viktor Breström, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Örebro studentkår.

Mellan den 6 – 19 november har du som student möjlighet att nominera din favoritlärare till årets pedagogiska pris. På uppdrag från Örebro universitet delar Örebro studentkår ut pedagogiska priset till två lärare som har förmedlat kunskaper på ett pedagogiskt och engagerat sätt.

– Lärargärningen är så viktig. Utbildning är vår största verksamhet och lärarkompetensen är en av de centrala beståndsdelarna i den – deras förmåga till innovativ pedagogik och forskningsankytning. Det är lärarna och studenterna som tillsammans bygger vårt universitet, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

En bedömargrupp utser två vinnare av pedagogiska priset. De nominerade lärarna är helt anonyma för gruppen, vilket innebär att de inte vet vilka lärarna är eller vilken institution de kommer ifrån. Bedömningen sker utifrån de motiveringar studenterna har skrivit i fritextsvaren och hur lärarna har blivit bedömda på poängskalorna i nomineringsformuläret.

Text och foto: Anna Asplund

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2022: Einar Prytz och Mats Liljegren

2021: John Barnes och Magnus Hansson

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic