Ny bok visar hur lärare kan undervisa om Mellanöstern – med hjälp av skönlitteratur

Romaner kan hjälpa gymnasielever att förstå en annan kultur på ett sätt som faktaböcker och nyheter inte klarar av, menar Örebroforskaren Karl Ågerup. I sin nya bok skriver han om hur man kan använda skönlitteratur i undervisningen om Mellanöstern.

Bokomslag Using Fiction to Teach Secondary Students about the Middle East

I boken, Using Fiction to Teach Secondary Students about the Middle East, visar han de mest effektiva sätten att diskutera litteratur som skildrar olika kulturer med elever som har västerländsk bakgrund.

– En roman gör att eleverna kommer närmare miljöerna och personerna i berättelsen vilket ökar deras förståelse för olika kulturer, säger Karl Ågerup, docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet.

Boken är baserad på enkätundersökningar och intervjuer med elever och lärare som deltog i ett undervisningsprojekt på fyra gymnasieskolor i Sverige. Romanen ”Sirenerna i Bagdad”, som både lärare och elever hade fått läsa, användes som undervisningsmaterial under projektets gång. Den är skriven av Yasmina Khadra, och handlar om en ung irakisk man som blir en självmordsbombare.

– Tanken är att utmana elevernas stereotypa och förenklade föreställningar om Mellanöstern och dess invånare, samt att uppmuntra deras empatiska- och kritiska tänkande, säger Karl Ågerup.

Hur fiktion och fakta hänger ihop

Karl Ågerup porträtt.

Karl Ågerup.

Boken består av tre delar. I den första delen får läsaren en bakgrund om den algeriska författaren Yasmina Khadra.

– Han skildrar konflikter i Mellanöstern på ett sätt som är tillgängligt för en västerländsk publik och därför valde jag att använda hans roman i min forskning. Men boken innehåller också en lista med förslag på andra böcker man kan använda, säger Karl Ågerup. 

Den andra delen handlar om läsande och lärande samt kopplingen mellan fakta och fiktion. I den sista delen av boken får lärare vägledning i hur man kan diskutera romanen i klassrummet och hantera känslor som kan uppstå.

– Boken tar upp både risker och fördelar med att använda kontroversiella romaner i undervisningen. Till exempel kan politiska åsiktsskillnader vara en möjlighet för lärande, men det gäller att kunna hantera starka känslor på ett bra sätt.

Boken innehåller också förslag på lektioner som lärare inom en rad ämnen, utöver svenska, kan använda: samhällskunskap, religion och psykologi.

Fungerar för fler kulturer

Karl Ågerups bok riktar sig till lärare, skolledare, politiker och andra som är intresserade av hur man kan använda romaner för att uppnå läroplanens mål för kulturell förståelse.

– Undervisningsmodellen kan öka elevernas förståelse för olika kulturer och göra eleverna mer globalt medvetna. Och den går lika bra att använda i undervisningen om andra delar av världen än Mellanöstern.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Örebro universitet