Ny broschyr om fantastiska ämnen ska få fler att läsa humanistiska utbildningar

Peter Andersson läser broschyren "Fantastiska ämnen och varför man studerar dem". Framför honom  finns ett bord fyllt av samma broschyr.

Peter K. Andersson, lektor i historia vid Örebro universitet har arbetat med att ta fram den nya broschyren som ska locka fler att intressera sig för humanistiska ämnen.

”Fantastiska ämnen och varför man studerar dem”.
Så heter den nya gröna broschyr som kommer delas ut till skolelever för att få fler att välja humanistiska studier på universiteten.
För de som läser humaniora kan bli allt från lärare till kommunikatör, spelutvecklare, projektledare eller företagsledare.

Peter K. Andersson, lektor i historia vid Örebro universitet, har tillsammans med andra medlemmar i tankesmedjan Humtank tagit fram den nya skriften.

– Jag hoppas att den skapar en medvetenhet om ämnen som man kanske inte nås av i vardagen eller i skolan. Framför allt hos de elever som kanske har en sorts grundnyfikenhet för den typen av ämnen, säger han.

Det finns många unga som gillar berättelser, språk, kultur eller historia. Men steget att söka en utbildning kring sitt intresse på universitet kan vara långt. Det är inte lätt att veta vad man kan studera.  Därför kommer nu broschyren, med exempel på utbildningar, delas ut till skolor, studievägledare och gymnasielever.  Den har också redan delats ut på mässor.

Broschyren" Fantastiska ämnen och varför man studerar dem".

Det går att få många olika sorters jobb efter att ha läst en humanistisk utbildning – men en del unga gör sig också mer attraktiva på arbetsmarknaden genom att kombinera sin utbildning inom ett annat område med till exempel språkstudier.

Foldern innehåller också en lång lista på yrken som humanistiska studier kan leda till efter examen.

– Det finns en fördomsfull koppling mellan humaniora och arbetslöshet. Det stämmer inte. Det finns flera undersökningar som visar på mångfalden av yrken som de som läser humaniora hamnar i så småningom. Från spelutveckling och mottagningshandläggare på Migrationsverket till lärare, översättare, tolkar, kommunikatörer och företagsledare.

– Alla måste inte läsa humaniora. Men humanistiska perspektiv behövs i de flesta branscher, säger Peter K. Andersson.

 

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från Humtank

 

Text och foto: Jesper Mattsson