Ny kurs ska hjälpa lärare att utbilda studenter för hållbarhetsutmaningar

Jenny Bonnevier

Nu har du som lärare möjlighet att delta i en kurs för att skapa en helhetssyn på hur du kan integrera hållbarhetsfrågor och nyckelkompetenser för hållbarhet i din lärarpraktik.
– Hållbarhet rör oerhört viktiga frågor, man kan till och med säga att de är ödesfrågor för vårt samhälle, säger Jenny Bonnevier som ansvarar för kursen.

Det är Högskolepedagogiskt centrum och Platform for a sustainable future (PSF) som tillsammans har utformat kursen Utbildning för hållbarhet. Kursen ger utrymme att problematisera frågan, men framför allt ger den lärare verktyg för att göra hållbarhetsfrågor meningsfulla och relevanta i den egna undervisningen.  

– Vi pratar ofta om att arbetet för hållbarhet ligger i framtiden. Men det räcker med att vi tittar på vad som händer i företag och civilsamhället idag, så ser vi att det är en omställning som redan pågår. Det är också en omställning som omfattar hela samhället vilket innebär att det är viktiga kompetenser för alla våra utbildningar.    

För att studenterna ska få med sig kunskap och kompetenser om hållbarhet, både inför arbetslivet och som samhällsmedborgare, så erbjuder Högskolepedagogiskt centrum kursen för att lärarna ska få verktyg för att föra in hållbarhetsperspektiv i sin undervisning.

– För oss lärare tänker jag att den här kursen ger möjlighet att utveckla min förståelse för hur ett hållbarhetsinnehåll kan vara relevant för min undervisning men också erbjuder nya spännande modeller och läraktiviteter att utforska som kan hjälpa mig att se min egen praktik med nya ögon.

Under kursen får deltagarna bland annat diskutera ”wicked problems”, det vill säga problem som inte har en tydlig lösning. Det finns flera lösningar som är rätt och det handlar ofta om att ställa olika värden mot varandra och prioritera mellan dem. Kursens deltagare får därför pröva arbetssätt och verktyg som kan utveckla de nyckelkompetenser studenterna behöver för att hantera sådana frågeställningar.

– Det kan till exempel handla om elektrifiering av bilar. Det är viktigt för miljön att gå från fossila bränslen, men det handlar också om ökad gruvdrift som drabbar lokalsamhällen. Och ofta drabbar det ursprungsbefolkningar eller människor som redan lever under utsatta förhållanden.

Hållbarhetsfrågor är komplexa och hållbarhetens tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, hänger ihop. Den som söker kursen ska antingen ha viss grundläggande kunskap om hållbarhetsbegreppet eller vara beredd att lägga lite tid på att förbereda sig lite inför kursen genom de webbresurser som kommer göras tillgängliga.

– Kursdeltagarna ska få tänka kring ”hur kan det här vara relevant för mig” och ”vad funkar i mitt ämnesområde?”. Det här är ett område under utveckling och kursdeltagarna får möjlighet att vara med och utveckla vår gemensamma kunskap om vad det här kan innebära för våra utbildningar på Örebro universitet.

Text och foto: Anna Asplund