Ny studie visar: att äta probiotika kan göra vaccinering mer effektiv

Vita tabletter med probiotika.

De här probiotika-tabletterna hjälpte kroppen att förbättra sitt eget försvar mot covid-viruset, visar studien. Preparatet gjorde att effekten av vaccinering förbättrades. Foto: BioGaia AB

Många blev sjuka i covid-19 trots att de var vaccinerade.
Nu visar en ny studie att det kan gå att minska den risken – genom att äta tabletter med probiotika.
– Vi såg att probiotika ökade halterna av antikroppar mot viruset, säger forskaren Richard Forsgård vid Örebro universitet.

Läs hela forskningsartikeln i Gut Microbes

Studien är medfinansierad av KK-stiftelsen, BioGaia AB och EU:s forskningsprogram MSCA.

De allra flesta som vaccinerades under covidpandemin slapp få sjukdomen. Men eftersom så många fick vaccin, blev det också tydligt att vissa blev sjuka trots att de fått två doser. Bara i Sverige rapporterade Folkhälsomyndigheten tusentals sådana fall.

Det kallas för genombrottsinfektioner och är ett känt fenomen vid vaccinationer. Inga vaccin fungerar hundraprocentigt, även om de vaccin som gavs vid covid-19 ändå oftast fungerade delvis även vid genombrottsinfektioner. De gav då ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Under pandemin arbetade ett forskarlag lett från Örebro universitet med att undersöka möjligheterna att förbättra kroppens eget försvar mot det virus som leder till sjukdomen covid-19. De hade en idé om att probiotika, alltså preparat med levande bakterier som stärker tarmfloran, kunde spela en viktig roll.

Första studien i sitt slag

Nu är resultaten klara, granskade och publicerade.

Det visar sig att de som åt en särskild probiotika i kombination med D-vitamin fick ett bättre försvar mot coronaviruset. En viktig del av kroppens eget skydd, antikroppen Immunglobulin A, ökade. Antikroppen, som förkortas IgA, finns framförallt i slemhinnor i luftvägarna och i mag-tarmkanalen.

– Vi såg att de som åt probiotika hade en högre halt av virusspecifika IgA-antikroppar mer än fyra veckor efter infektion. Det är intressant, för tidigare studier visar att IgA-antikropparna är viktiga för att förhindra genombrottsinfektioner, säger Richard Forsgård.

Studien omfattade totalt 159 personer, där vissa fick probiotika och D-vitamin, medan en kontrollgrupp enbart fick D-vitamin. När studien började var alla friska och ovaccinerade. 15 av personerna blev sedan smittade och 95 personer fick en eller flera vaccinationer under tiden de följdes av forskarteamet.

Studien är, såvitt det är känt, den första i sitt slag. Även om den är relativt liten är resultaten samstämmiga.

Porträttbilder på Richard Forsgård och Robert Brummer, Örebro universitet.

Richard Forsgård och Robert Brummer har lett forskarteamet vid Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre vid Örebro universitet.

 

Nya sätt att minska genombrottsinfektioner

– De här resultaten är mer robusta än vad vi hade trott. Jag vill att vi forskar mycket mer inom det här området, för det här kan absolut hjälpa människor att klara av virusinfektioner på ett bättre sätt. Probiotika har inte heller några skadliga bieffekter, säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.

Pandemin är över, men lärdomarna från studien kan nu alltså leda forskarna vidare mot nya sätt att minska genombrottsinfektionerna och på så sätt göra redan existerande vaccin mer effektiva.

– I det här fallet handlade det om covid-vacciner, som är mycket effektiva. Men det finns andra sorter, som influensavaccin, där effekten minskar för till exempel äldre personer eller de som har ett försvagat immunförsvar. Där skulle det vara spännande att forska vidare, säger Richard Forsgård.

 

Text och foto: Jesper Mattsson