Nya lampor och bättre ventilation sparar el för hundratusentals kronor

En elektriker byter lampor i universitetets kulvert.

I den fönsterlösa kulverten under det vidsträckta Långhuset sitter massor av armaturer. De tänds när personal rör sig här nere. Nu har lysrören bytts ut mot lampor som drar betydligt mindre energi.

Nya lysrör i en gymnastiksal sparar ström för 9 000 kronor varje år – utbytta lampor i ett annat hus ger 17 000 i besparing.
Modern ventilation i ett tredje hus ska minska elräkningen med ytterligare 150 000.
När flera stora energisatsningar nu genomförs på Örebro universitet betyder det minskade elkostnader på hundratusentals kronor varje år.

Ett stort arbete pågår runt om på universitetet med att byta ut äldre belysningar. Det är den största fastighetsägaren på campusområdet i Almby, Akademiska Hus, som undan för undan byter ut armaturerna i sina hus. Moderna lampor kommer att göra stor skillnad för elförbrukningen.

– Sedan många år arbetar Akademiska Hus aktivt med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att göra våra byggnader så energieffektiva som möjligt. Det arbetet intensifierades ytterligare under den energituffa hösten. Det visar att vi tillsammans med våra kunder kan göra stor skillnad och minska vår klimatpåverkan, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.

I år börjar äldre modeller av lysrör att fasas ut inom hela EU. Det finns flera vinster med det, som att moderna LED-ljuskällor drar mindre el och att de inte flimrar.

Men en av de största fördelarna för Örebro universitet är att de nya lamporna håller längre. Det sparar mycket arbetstid i miljöer där det är högt i tak och krävs specialutrustning för att nå armaturerna. I flera av husen sitter belysning på flera våningars höjd över golvet. Det gäller till exempel i Musikhögskolan, Entréhuset och i idrottshallarna. Tidigare har lysrören behövt bytas ut ungefär vartannat år. De nya lamporna kan fungera i 15 – 20 år.

– Så vi sparar både el, arbetstid och inköp av lysrör, säger Magnus Öhrman, chef för operativt teknikstöd på Akademiska Hus.

En gymnastiksal med ny LED-belysning i taket.

Att ta sig upp under taket i idrottshallarna för att byta lysrör har krävt både lift och mycket arbetstid. En av gymnastiksalarna har redan fått ny belysning, medan de andra står på tur. Prislappen för den första salen var 130 000 kronor. Då minskar elkostnaden med ungefär 9 000 kronor per år. I stället för inköp av nya lysrör och byte med lift vartannat år blir det nu 15 – 20 år mellan gångerna.

 

Tips från personalen

Sedan de första varningssignalerna kom förra året om att elen skulle öka kraftigt i pris under vintern, har Akademiska hus och Örebro universitet arbetat tillsammans för att hitta nya sätt att minska förbrukningen. Bland annat har personal och studenter fått lämna tips på energibesparingsåtgärder.

–  Tipsen har varit betydelsefulla. Vi har fått in allt från bortglömda lampor som lyser dygnet runt till stora energibesparingsförslag, säger Hanna Kjell, verksamhetsutvecklare inom miljö och klimat på Örebro universitet.

Alla förslag har sammanfattats och tagits upp i möten med universitetet och Akademiska hus.  Samtidigt har både universitetet och fastighetsbolaget sökt efter fler möjligheter att minska energiförbrukningen.

Ett nytt lysrör i taket på en gymnastiksal. Det lyse upp de romerska ringarna som hänger bredvid.

Den nya sortens lysrör är effektiva för att lysa upp stora ytor.

 

Sparar stora pengar – på luft

De största kommande energibesparingarna är osynliga. De görs på luft.

Att byta ventilationssystemen är dyrt, men ger snabbt stora elbesparingar.  Akademiska hus räknar med att ett byte av ventilationsanläggningen i Prismahuset betyder att de kan minska sin elräkning med 60 000 kronor varje år. Motsvarade siffror för Långhuset är cirka 100 000 kronor. Störst blir besparingen i Kårhuset – där minskar priset för elen med ungefär 150 000 kronor.

Investeringarna för att minska elanvändningen kommer att pågå i många år framöver. Inte minst kommer det att ta lång tid att byta ut de tusentals belysningsarmaturerna. På sikt behöver allt ersättas, när de nya EU-bestämmelserna gör det omöjligt att få tag på äldre modeller av lysrör.

Men även om det kostar för stunden, så blir det billigare på lång sikt. Bara att byta nödbelysningen i kulverten under Långhuset kommer att spara el för 17 000 kronor om året.

Så nu pågår arbetet med att se vilka byggnader och korridorer som ska få nya lampor först. Troligen blir det byte inom kort av belysningen i universitetets längsta korridor ovan jord – de hundratals meterna i Långhuset.

– Planerna är på väg att sättas och vi kommer att prioritera Gymnastikhuset och Långhuset. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta jobba för ett än mer klimatsmart och energieffektivt campus, säger Magnus Öhrman.

 

Text och foto: Jesper Mattsson