Örebro universitet och Saab i nytt samarbete

Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics och Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet skakar hand.

Genom det nya samarbetet finns stora möjligheter för utveckling både för universitetet och Saab. Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics och Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet är bägge nöjda med det nya avtalet.

Samverkan inom utbildning, forskning och innovation ska stärkas långsiktigt. Idag har Örebro universitet och Saab tecknat ett nytt avtal om strategiskt partnerskap.
– Saab är en av Sveriges mest högteknologiska koncerner. Så jag ser fram emot samarbetet, som jag tror kommer att utveckla både vår forskning och utbildning, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Avtalet med Saab är det fjärde som tecknas av Örebro universitet med utomstående partners. Sedan tidigare finns avtal med Region Örebro län, SCB och Epiroc.

Syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för både Saab och universitetet. Den ska bidra till ny kunskap, säkerställa kompetens och kvalitet och hitta lösningar som är till nytta för Saab, universitetet och det omgivande samhället.

– Det här avtalet är viktigt för att vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft och fortsätta vara nummer ett inom vårt område, säger Görgen Johansson, chef för affärsområdet Dynamics på Saab.

AI, robotik och 3D-printing en viktig del

Inom området utbildning inkluderar samverkan bland annat studentrekrytering, utveckling av nya former för lärande, dialog om nya utbildningar samt livslångt lärande.

Samverkan inom forskning och innovation ska omfatta både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation. Samverkan ska också inkludera strategiska prioriteringar för universitetet kring forskning och innovation och präglas av hållbar utveckling med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

– Den kompetensen som finns på universitetet inom AI, robotik och 3D-printing blir en viktig del av samarbetet. Men vi behöver kompetensutveckla oss inom en rad områden och mycket av det nya föds inom universitet och kommer komma till industrin också. Förhoppningsvis kan vi också rekrytera en del studenter på vägen, säger Görgen Johansson.

Samarbetet är ett kvalitetsmått

Örebro universitet och Saab har under de senaste tio åren samarbetat inom en rad olika projekt. Det har till exempel handlat om undervattensrobotar och robotar som kan kommunicera med varandra och på det sättet utföra mer komplexa uppgifter.
Det nya samverkansavtalet kommer att utgöra en ram för alla framtida samarbeten. Parterna kommer nu att påbörja arbetet med att utveckla mer konkreta planer, projekt och aktiviteter.

– Vi är väldigt glada och stolta över att de har valt att gå in i det här samarbetet. Att de har valt oss som partner är ett mått på kvaliteten i vår forskning och utbildning, säger Johan Schnürer.

– Jag ser jättemycket fram emot det här, säger Görgen Johansson.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jesper Mattsson