Örebroalumn vinnare i uppsatstävling: ”Det känns extra ärofyllt”

Anders Alenskär med tre av pristagarna – Hanna Nilsson, Johanna Petersson och Charlotte Löfgren.

Anders Alenskär med tre av pristagarna – Hanna Nilsson, Johanna Petersson och Charlotte Löfgren.

Johanna Petersson, som tog examen från Juristprogrammet vid Örebro universitet 2021, vinner Brottsoffermyndighetens första pris för sin examensuppsats.

Syftet med priset, som delas ut för sjuttonde gången, är att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor.

Grattis – hur känns det?

– Det känns väldigt kul att få det här priset av Brottsoffermyndigheten. Det är en myndighet som gör ett otroligt viktigt arbete i samhället och därför känns det såklart extra ärofyllt!

Berätta om din uppsats – vad kom du fram till?

– Min uppsats utgör en kritisk granskning av Brottsoffermyndighetens inflytande på domstolarnas bestämmande av skadestånd för kränkning. Resultatet av utredningen visar att domstolarna i regel utan vidare utgår från Brottsoffermyndighetens referatsamling vid bestämmande av skadestånd för kränkning, vilket har lett till slutsatsen att Brottsoffermyndigheten har en rättsbildande roll. Denna slutsats har därefter betraktats ur ett rättssäkerhetsperspektiv, med fokus på principen om domstolars självständighet.

Vad betyder det för dig att uppmärksammas så här?

– Att få bekräftelse på det arbete man gjort av så etablerade personer är väldigt motiverande och bra för självförtroendet, vilket ju brukar ha positiva effekter!

Vad har du för framtidsplaner?

– Mina framtidsplaner pendlar varje dag känns det som, det finns så mycket olika möjligheter. Sedan jag började som tingsnotarie har jag dock varit väldigt intresserad av att gå domarbanan, men vi får se. Kanske har den planen ändrats redan om några timmar, säger Johanna Petersson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Brottsoffermyndigheten