Örebroforskning bakom ny biologisk analys – kan förbättra avfallshantering i hela Europa

Per-Erik Olsson, professor i biologi.

Per-Erik Olsson, professor i biologi, har under de senaste tio åren forskat fram en biologisk miljöanalysmetod. Den har nu antagits som en teknisk specifikation av samtliga länder i EU.

Tio års forskning vid Örebro universitet har resulterat i en teknisk specifikation, som kommer att underlätta och förbättra miljöanalys vid avfallshantering i hela Europa.
– Med den här metoden kan man göra mer realistiska bedömningar av biologiska effekter, säger Per-Erik Olsson, professor i biologi.

Traditionellt har miljöanalyser främst varit kemiska, och svarat på om det exempelvis finns giftiga ämnen eller tungmetaller i det analyserade provet. Däremot har det varit svårare att svara på frågan om nivåerna av dessa ämnen påverkar levande organismer eller inte.

Per-Erik Olsson, professor i biologi, har de senaste tio åren – med stöd från KK-stiftelsen – forskat på och utvecklat en metod för biologisk miljöanalys. Han fick idén från de medicinska vetenskaperna där genanalys är vanligt.

Biologisk analys visar miljöns påverkan på levande organismer

Genom att studera generna hos vattenloppan, Daphnia magna, utvecklade Per-Erik Olsson en metod för att se hur levande organismer påverkas av olika giftiga ämnen.

– Jag tror att biologisk analys kan komma att trumfa kemisk analys i framtiden. Fördelen är att man kan utföra en platsspecifik riskanalys, utan att behöva förlita sig på generiska säkerhetsfaktorer. Nu kan man köra en analys och se: ”Ok, trots att vi har de här ämnena i miljön på den här platsen så händer ingenting negativt med organismerna. Alltså är dessa nivåer inget problem, det är inte farligt”, säger Per-Erik Olsson.

En annan fördel med metoden är att den också tydligt visar vad som är problemet i miljön, förklarar han.

– Då kan man sätta in åtgärder på rätt plats.

2015 hade Per-Erik Olsson börjat få förfrågningar om att erbjuda sin analysmetod som en tjänst och startade då, med stöd av Örebro universitets holdingbolag, företaget BioImpakt AB. En av de största kunderna är Stena Recycling.

Per-Eriks forskning – en manual för länderna i EU

Per-Erik Olsson och BioImpakt AB upptäckte dock ganska snart att det var svårt för myndigheter att hantera ärenden som gällde den biologiska miljöanalysmetoden, eftersom den var helt ny och därmed inte fanns med i regelverk och riktlinjer. För att komma tillrätta med det vände sig Per-Erik Olsson till Svenska institutet för standarder, SIS, under 2018 för att utveckla en teknisk specifikation.

Under resans gång har han fått hjälp av doktoranden Berkay Paylar och i december, efter ungefär fyra års arbete, godkändes den tekniska specifikationen av samtliga länder i EU.

– Det känns väldigt bra. Detta innebär att det nu finns ett standardiserat protokoll, alltså en manual, för hur man ska bära sig åt för att testa olika gener på vattenloppa inriktad just på avfallshantering. Det innebär att hela EU plötsligt kan använda den här metoden, samtidigt som myndigheterna har ett regelverk att stödja sig på, säger Per-Erik Olsson.

Redan nu arbetar han med att vidareutveckla analysmetoden.

– Det här är första varianten, den kan utvecklas genom att inkludera flera biomarkörer. Vi vill hela tiden förfina metoderna för att få mer exakta bedömningar av påverkan på miljön.

Text och foto: Jesper Eriksson