Örebroprofessor tar plats i regeringens expertgrupp

Amy Loutfi.

Professor och vicerektor Amy Loutfi är en av femton experter i den nya forskningsberedningen.

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet, är en av ledamöterna i regeringens nya expertgrupp som ska bidra till att stärka Sveriges position som ledande forskningsnation och värna fri forskning.

Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver förstärkas och den fria forskningen värnas. Därför tillsätter regeringen en ny forskningsberedning – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Forskningsberedningen ska bland annat ge råd till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen som ska vara klar i slutet av 2024.

– Min ambition är att kvaliteten i svensk forskning ska öka och att förutsättningarna för forskningsintensiv innovation ska stärkas. I en tid där faktaresistens är alltmer utbrett behöver den fria forskningen värnas. Obunden forskning är en omistlig biståndsdel i det öppna samhället. Högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges kompetensförsörjning och för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt samt för att möta olika samhällsutmaningar, säger utbildningsminister Mats Persson,.

​​​​​​​Ledamöterna i forskningsberedningen ska bidra med nationell och internationell omvärldsbevakning, analyser och råd till forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. 

Läs regeringens pressmeddelande här.

Här är alla ledamöter i forskningsberedningen:

 • Per Alfredsson, verkställande direktör, AstraZeneca AB
 • Bertil Andersson, professor i biokemi
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
 • Linnéa Carlsson, doktorand, Sveriges förenade studentkårer
 • Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Magnus Eriksson, enhetschef, RISE
 • Claes Erixon, global utvecklingschef, Scania CV
 • Ann Fust, f.d. rådsdirektör
 • Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
 • Sofia Lodén, docent i franska, Stockholms universitet
 • Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet
 • Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Anna Wedell, överläkare vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset och professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet
 • Linus Wiebe, fondförvaltare, Fåhraeus Startup and Growth Fund

Beredningen förordnas från den 1 september 2023 t.o.m. den 30 september 2024. Ledamöterna är utsedda på personliga meriter.