Patienter mår bättre och får vård på rätt nivå – nu lanseras forskarens innovation brett

Ulrica Nilsson, professor i omvårdnadsvetenskap, och Elin Grek, projektledare, gör sig redo för att lansera Rapp på bred front i Sverige. ”Rapp är en evidensbaserad metod som bygger på forskning som fått internationellt genomslag. Det ger oss legitimitet inom sjukvården. Vi ser också att verksamheten efterfrågar produkten”, säger Ulrica Nilsson.

Ulrica Nilsson, professor i omvårdnadsvetenskap, och Elin Grek, projektledare, gör sig redo för att lansera Rapp på bred front i Sverige. ”Rapp är en evidensbaserad metod som bygger på forskning som fått internationellt genomslag. Det ger oss legitimitet inom sjukvården. Vi ser också att verksamheten efterfrågar produkten”, säger Ulrica Nilsson.

Med nya investerare i ryggen gör sig forskarföretaget Rapp AB redo att på allvar slå igenom inom hälso- och sjukvården. Det forskningsbaserade verktyget leder bland annat till bättre mående hos patienter som återhämtar sig efter operation.
– Med Rapp får vården ett kvitto på hur det går för patienterna, säger grundaren Ulrica Nilsson, professor och sjuksköterska.

Ulrica Nilsson, professor i omvårdnadsvetenskap, har alltid delat sin tid mellan den akademiska forskningen och det kliniska arbetet som sjuksköterska. För tio år sedan arbetade hon som anestesisjuksköterska och började fundera på vad som egentligen händer med hennes patienter när de har skickats hem efter operationen.

– Jag upptäckte att det inte fanns någon systematisk uppföljning i Sverige. Vi är jätteduktiga på att övervaka och följa patienter så länge som de är inom sjukhusets väggar, men inte efter att de kommit hem.

Där föddes idén till det som i dag utvecklats till företaget Rapp AB. Rapp är en mobilbaserad tjänst som följer patientens återhämtning efter en operation. Med hjälp av verktyget kan läkarna och sjuksköterskorna få direkt feedback på hur patienten mår och vilket resultat deras insatser gav, samtidigt som patienten får möjlighet att ha direktkontakt med den vårdenhet som genomförde operationen.

Forskning visar att patienterna mår 30 procent bättre

Tjänsten är baserad på forskning och under de senaste tio åren har Ulrica Nilsson fortsatt att genomföra studier på verktyget. I sin forskning har hon kunnat se tre avgörande effekter med Rapp:

För det första att patienterna i genomsnitt mår 30 procent bättre i sin postoperativa återhämtning jämfört med kontrollgrupp.

För det andra att antalet vårdbesök, som beror på att patienter är oroliga för sin återhämtning, minskar med 50 procent. Förutom att minska belastningen på vården sparar detta även stora summor pengar för vårdgivaren.

För det tredje skapar Rapp en möjlighet för vårdgivaren att både kvalitetssäkra och följa upp sina patienter och sin verksamhet.

– En av de viktigaste sakerna tror jag är tillgängligheten. Vårdtiden är kort och när patienten kommit hem, kommer inte sällan funderingar och oro över besvär som uppstått. Till exempel: ”Jag har ont i mitt sår, och det är blodigt på förbandet – är det här verkligen normalt?”. Om man då får prata med en sjuksköterska som förklarar och ger råd, så blir patienten lugn och man undviker ett besök på akuten, säger Ulrica Nilsson och fortsätter:

– Jag tror att vi med hjälp av Rapp kommer att kunna spara en hel del pengar när vi får feedback på den vård vi ger och hur den kan förbättras. Vi kommer också att få nöjdare patienter som känner att de lättare kan få kontakt med en sjuksköterska och som kan följa sin egen återhämtning.

I Rapps mobilbaserade tjänst kan läkare och sjuksköterskor följa patienternas återhämtning efter en operation.

I Rapps mobilbaserade tjänst kan läkare och sjuksköterskor följa patienternas återhämtning efter en operation.

”Vi tror att patienterna kommer att kräva att få ha det här verktyget”

Rapp AB har nyligen anställt Elin Grek som projektledare. Elin är sjuksköterska i grund och botten och ska nu arbeta med allt ifrån marknadsföring och kundmöten, till support och utbildning.

– Jag blev otroligt nyfiken när jag hörde om Rapp. Det är verkligen en bra produkt för vården och för individen. Vi tror på sikt att patienterna kommer att kräva att få ha det här verktyget, eftersom de då vet att det blir uppföljda och kan jämföra sina resultat med andra patienters runtom i landet. Vi tror också att Rapp kommer att innebära en stor vinst för vårdpersonalen, eftersom den direkt kan se resultatet av vården, säger Elin Grek.

Under hela utvecklingsresan har Rapp haft stöd av ORU Innovation, Örebro universitets innovationsstödsystem. Ulrica Nilsson har också fått medel från Vinnova för att arbeta med innovationen.

Nya investerare möjliggör bred lansering

Nu har även KI Holding och investeringsfonden Eir Ventures gått in med finansiering i bolaget, vilket gör det möjligt för Rapp att gå vidare med en bred lansering. Tanken är först att inrikta sig på hälso- och sjukvården i Sverige och de skandinaviska länderna, för att därefter vända blicken mot Europa.

– Det känns jättekul. Det har varit en lång resa att ta den här tjänsten från en forskningsprodukt till en produkt som kan användas kliniskt och som klarar alla krav som hälso- och sjukvården ställer. Nyckeln för oss är att vi har studier i ryggen. Rapp är en evidensbaserad metod som bygger på forskning som fått internationellt genomslag. Det ger oss legitimitet inom sjukvården. Vi ser också att verksamheten efterfrågar produkten, säger Ulrica Nilsson.

Text: Jesper Eriksson
Foto: A. Liljenroth