Pedagogisk pristagare överraskas under möte

Mats Liljengren.

Under ett enhetsmöte med kollegor överraskades läraren Mats Liljegren av Örebro studentkår, kollegor och representanter från Högskolepedagogiskt centrum.
– Du är en av pristagarna till pedagogiska priset 2022, berättar Nils Köllerstedt från Örebro studentkår.

Aldrig tidigare har så många lärare blivit nominerade av universitetets studenter. Bland 572 nomineringar av drygt 170 lärare har Örebro studentkår utsett två vinnare till pedagogiska priset 2002.

– Det känns rörande, stort och värmande över att få det här priset. Vi är ett bra kollegium där vi diskuterar mycket om färdigheter och pedagogik, säger Mats Liljegren.

Mats Liljegren arbetar som universitetslektor vid Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap. Han är lärare på Psykologprogrammet och undervisar i grupp-, organisation, och ledarskapspsykologi.  

– Bra pedagogik handlar om mötet mellan student och lärare, studenterna jag möter är mina framtida kollegor, säger Mats Liljegren.

Fyra personer står vid en vägg.

Nils Köllerstedt (Sobra), Mats Liljegren, William Ahlgren (ordförande Örebro studentkår), Louise Rang (TekNat). Nils Köllerstedt och Louise Rang ingick i bedömargruppen som utsåg pedagogiska pristagarna 2022.

Tidigare under vintern överraskades Einar Prytz som en av två pristagare till pedagogiska priset.

Text och foto: Anna Asplund

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

Varje år får alla studenter vid Örebro universitet nominera lärare som de anser förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt. En bedömargrupp från Örebro studentkår och studenter utser sedan vilka lärare som får priset. Inför bedömningen får bedömargruppen inte se namn, kön eller institutionstillhörighet på de nominerade lärarna.

När pristagarna väljs av Örebro studentkårs bedömargrupp utgår gruppen från fem kriterier, vilket innebär att antalet nomineringar per lärare inte är av stor vikt. Fokus är att nomineringen ska uppfylla kriterierna, inte antalet nomineringar en lärare har fått. Örebro studentkår har valt den metoden för att få en bredd av pristagare, oberoende av kursens storlek.

Inför pedagogiska priset 2021 reviderades avtalet mellan Örebro universitet och Örebro studentkår. I det nya avtalet förändrades formuleringen ”priset ska tilldelas en man och en kvinna” till ”priset ska tilldelas två personer”. Örebro universitet och Örebro studentkår ser ett värde av att valet av pristagarna ska vara könsneutralt. 

Bedömargruppens fem kriterier

Akademisk grund
Hur visar läraren att hen har breda, aktuella och forskningsanknutna kunskaper i ämnet?

Nytänkande inom högskolepedagogik
Hur använder läraren olika undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen till olika nivåer och målgrupper?

Aktiv kunskapsutveckling
Hur skapar läraren engagemang hos sina studenter?
Hur märks det att läraren lyssnar till och använder återkoppling från studenterna för att utveckla sin undervisning?

Kritiskt tänkande
Hur uppmuntrar läraren till en utveckling av studenternas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Internationella perspektiv
Hur visar läraren öppenhet för olika erfarenheter och mångfald?

Mats undervisar utifrån personliga erfarenheter och forskning på ett dynamiskt och inspirerande sätt. Genom en blandning av anekdoter, empiri och tillämpande övningar utvecklar han studenter till självständiga och kompetenta medarbetare.

Mats är en eldsjäl till lektor som brinner för det ämne han undervisar i på psykologprogrammet. Han har nya idéer varje termin för hur arbetet med studenterna ska läggas upp och vilket som är bästa sättet att göra det på. Man förstår att man har valt det bästa yrket när Mats föreläser på grund av det engagemang han har, och hur inspirerande han är. Mats problematiserar forskning som finns och ber oss att kritiskt granska det vi har framför oss och det som kommer prägla vår yrkeskarriär. Därför anser jag att han förtjänar det pedagogiska priset.

Fråga vilken psykologstudent som helst om vilken lärare som brinner mest för sin undervisning och är som mest engagerad så kommer majoriteten förmodligen svara Mats. Med respekt för oss som hans framtida kollegor skapar han utrymme för nytänkande sätt att lära och skapa där vi får ta lika mycket, om inte mer utrymme än han själv. Finns det en lärare som förtjänar detta pris så är det verkligen Mats.

2021: John Barnes och Magnus Hansson 

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic