Rektors blogg: Äntligen hösttermin

Tre studenter i samspråk.

Nu börjar höstterminen. Ett händelserikt 2023 fortsätter på Örebro universitet. Foto: Terése Classon Sundh

Nu har alla nya och gamla studenter äntligen kommit och våra campus myllrar av liv. Jag har hållit traditionellt välkomsttal för de nya studenterna. De har fått veta vad ett universitet är, förmånen med gratis utbildning, glädjen med studentlivet och vilka förväntningar vi har på dem. Mitt budskap kan också sammanfattas som plugga hårt, festa lagom och fuska inte. Man kan nog ändå misstänka att vissa studenter hittar sina egna varianter av budskapet: typ, men Rektorn sa ju ”fuska inte med festandet”.

För egen del har augusti också inneburit ledningsinternat med alla andra lärosätesrektorer och en uppstart på Katrinelund med universitetets ledningsgrupp. Vi sammanfattade bland annat vad som skett under året. Några nedslag: Vår uppdaterade vision lanserades, samverkansavtal med både Saab- och Epiroc-koncernen har signerats och sjösatts.

Talman Andreas Norlén och utbildningsminister Mats Persson har varit på givande besök.

Våra profilområden fortsätter att utvecklas och skörda framgång och vi ser nu ett stort behov av att knyta profilområdena ännu närmare grundutbildningen. Lärosätesgranskningen genomfördes med mycket goda betyg. Vi har också haft fina framgångar med ansökningar av externa forskningsmedel. Universitetet fick dessutom under sommaren det mycket glädjande beskedet att vi, tillsammans med 8 andra universitet i Europa, nu fått stora utvecklingsmedel och därmed kan kalla oss Europauniversitet NEOLAiA. Detta innebär många möjligheter framöver och under hösten kommer vi få att höra mer om detta från vicerektor Åke Strid.

Vi har samtidigt mycket kvar att göra i det vardagliga. Det finns utmaningar både direkt framför oss och runt hörnet. Vi ser redan idag att bland annat en stigande inflation medför ekonomiska påfrestningar. Prioriteringar och ökad effektivitet blir några av våra verktyg för att se till att säkerställa en ekonomi i fortsatt god balans.

Regeringen tillsatte i augusti en ny forskningsberedning för att säkerställa att Sveriges position som ledande forskningsnation stärks och att den fria forskningen värnas. Professor Amy Loutfi, vår vicerektor för innovation, är en av 15 högt kvalificerade ledamöter. Forskningsberedningen ska agera som rådgivare till regeringen i arbetet med att ta fram en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition.

Nästa år fyller Örebro universitet 25 år! Vi skall fira förstås, men också dela med oss ännu mer av kunskap, vetenskap och inspiration till omgivande samhälle. Mer om detta kommer senare i höst.

Avslutningsvis vill jag betona hur viktigt det är för oss som kunskapsorganisation att vi verkligen träffas och finns för varandra. Våra campus är en mötesplats för kunskapsutbyte och kreativitet, ovärderlig för studenter, doktorander, nya och gamla medarbetare. Det är därför min bestämda uppfattning att vi också skall vara på arbetsplatsen under huvuddelen av veckan.

Jag ser verkligen fram emot att få möta er i olika sammanhang på våra campus!

  

Johan

Johan Schnürer

Rektor