Rektors blogg: Nytt år, nya studenter och ny minister

Johan Schnürer i samspråk med studenter.

God fortsättning på 2023. Ett nytt år med förhoppningar om en fredligare utveckling i vår omvärld och fortsatta framgångar för universitetet.

I måndags hade jag den stora glädjen att få välkomna ett tusental nya studenter till universitetet. De fick höra mig betona den internationellt unika möjligheten till gratis universitetsutbildning som Sverige erbjuder, liksom vikten av att ta sina studier på allvar.        

I detta ligger att ta hjälp av lärare och studievägledare för att undvika riskerna med genvägarna fusk och plagiering, om livet under period skulle råka vara särskilt besvärligt. Jag lyfte också vikten av att engagera sig i studentkår och föreningar. För att bli riktig bra bör studietiden dessutom vara en period av fest, nöjen och nya vänner för livet. En återkoppling från tidigare välkomsttal visar att i vart fall vissa studenter främst minns att rektor uppmanat till att ”Festa duktigt och fuska inte”. Oklart om ”fuska inte” uppfattats handla om festandet.

Tisdag och onsdag bjöd sedan på en slags ”fest för rektorer” vid UKÄ:s årliga rektorskonferens på Steningevik. Den viktigaste punkten var ett tillfälle till fördjupad dialog med Utbildningsdepartementets politiska ledning och högre tjänstemän. Under mina sex år som rektor har departementet haft hela fyra ministrar och fem statssekreterare!  

Denna gång var det minister Mats Persson och statssekreterare Maria Nilsson som under trevliga former träffade ett antal diskussionslystna och frågvisa rektorer från landets samtliga lärosäten. Frågor som lyftes var ”de eviga”, som till exempel urholkade utbildningsanslag, höga lokalkostnader och behovet av ökade basanslag till forskningen, men även sådant som lärosätenas autonomi och akademisk frihet i en besvärlig tid. Lärosätena uppmanades vidare att fortsatta med utvecklingen av sina profilområden, men man kunde inte ge någon tidpunkt när en eventuell ansökan skall skickas in.

Ministern betonade särskilt att regeringen nu har tre nyckelord för högre utbildning och forskning:  Excellens, Internationalisering, Innovation. Vi bör noga reflektera över vad detta kan innebära för Örebro universitet.

Sammanfattningsvis, ett bra möte med en ny politisk ledning för högre utbildning och forskning som både har god kunskap om och ett stort intresse för vår verksamhet.

Ett ännu obrukat arbetsår ligger framför oss. Jag ser fram emot att vårt universitet under 2023 skall kunna ge ännu bättre bidrag till den kunskaps- och kompetensutveckling som Sverige och världen så väl behöver. Då behövs alla ni duktiga medarbetare och studenter.

 

Johan

 

Johan Schnürer

Rektor

Ps. I Ukraina och Iran fortsätter människor att modigt kämpa för frihet och mänskliga rättigheter under parollerna:  Slava Ukraini (Leve Ukraina); Zan, Zendegi, Azadi (Kvinna, Liv, Frihet). Deras kamp är också vår!