Rektors blogg: Önskar alla en skön sommarledighet

En kvinna ligger i en hängmatta vid havet.

Efter en intensiv vårtermin går de allra flesta nu på en mycket välförtjänt sommarledighet. Många glada studenter har tagit examen och går ut till en arbetsmarknad där de är mycket efterlängtade. Och i höst kommer nya förväntansfulla studenter hit för att med hjälp av duktiga universitetslärare bygga sin ljusnande framtid – kanske i vårt unika Learning Lab, och alldeles garanterat med stöd från Högskolepedagogiskt centrum. Dess motto, ”med lärarna för studenterna”, sammanfattar fint universitetets syn på pedagogik.

Under våren har vi framgångsrikt klarat av Universitetskanslersämbetets lärosätesgranskning för forskning och utbildning. Vi har även förbättrat resultaten i Vetenskapsrådets nationella granskning av forskningen i ALF-regionerna. ALF är en förkortning för ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner och 20 procent av ALF-ersättningen ska fördelas utifrån kvaliteten på den kliniska forskningen.

Våra forskare fortsätter att publicera vetenskapliga artiklar i stort antal och med hög kvalitet, och volymen på externa anslag fortsätter att öka. De strategiska samverkansavtalen med Epiroc och SAAB-koncernen är andra viktiga milstolpar.

Universitetet fortsätter också att utveckla sina tre profil-områden: AI och robotik, Mat och hälsa, Föroreningar och samhälle. De är utvalda för att med betydande forskningsvolym hålla mycket hög vetenskaplig kvalitet, ha en stark omvärldssamverkan och kunna möta viktiga samhällsutmaningar med mångvetenskapliga ansatser. Under våren har alla tre profilområdena fått nya stora forskningsanslag. De två första har också fått regionala medel och EU-medel för att bygga samverkansplattformar som stöd till forskarna.

Örebro kommun kommer tillsammans med Länsstyrelsen, Örebro universitet och andra aktörer ansöka om att Hjälmaren ska utses till ett Unesco biosfärsområde. Miljön i ett biosfärsområde ska både kunna skyddas och utvecklas för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt nyttjande av naturresurser. Detta passar perfekt med den mångvetenskapliga ansatsen hos PSF – vår plattform för en hållbar framtid.

Vi lever i oroliga tider men Sverige har nu starkare band med våra demokratiska grannländer än på mycket länge. Detta ger oss större motståndskraft mot olika typer av utmaningar. Universitetets forskning och utbildning bidrar också till bättre resiliens och återhämtningsförmåga vid olika kriser. Vår satsning på hållbarhet ger på så vis en bättre säkerhet för hela samhället.

Önskar er alla en riktigt vilsam och avkopplande sommarledighet, så syns vi i augusti.

Johan

Johan Schnürer
Rektor