Rosanne får möta 40 Nobelpristagare under klassisk forskarkonferens

Rosanne Reitsema i ett labb

Rosanne Reitsema, forskare vid Örebro universitet, är uttagen till att möta 40 Nobelpristagare.
Förutom den absoluta eliten inom fysiologi och ´medicin får hon också tillfälle att umgås med 635 andra unga forskare från hela världen vid årets ”Lindau Nobel Laureate Meeting”.

Det är ingen överdrift att säga att Rosanne blev väldigt glad när hon fick besked om att hon blivit antagen. Hon messade direkt familj, vänner - och Ashok Kumawat, biträdande lektor som leder hennes forskargrupp. Det var han som uppmanande henne att ansöka till Lindau-mötet.

– Jag blev ännu mer entusiastisk när jag läste vilka Nobelpristagare som deltar, forskare som har betytt så mycket för vetenskapen, säger hon

Årets Lindau-möte har fysiologi och medicin som tema, ämnen som speglar ett av Nobelprisen. Några av de 39 toppforskarna har varit med i 26 av dessa Lindau-möten, ända sedan de fick sina Nobelpris i slutet av 80-talet.

Nobelpristagare på Örebro universitet

I år deltar bland annat Emmanuelle Charpentier, fransyska som var verksam vid Umeå universitet, och amerikanerna Michael M. Rosbash och Michael W. Young, som både besökte Örebro universitet 2017, i samband med att de mottog sina Nobelpris.

– Jag ser mest fram emot att möta Elisabeth Blackburn, som fick Nobelpriset 2009. Förutom sin forskning tog hon också initiativ till ”The Lindau Guidelines 2020” som lyfter fram vikten av hållbarhet och globalt samarbete inom forskningen. Förhoppningen är att många forskare ställer upp på att öka öppenheten inom vetenskap, säger Rosanne Reitsema.

Kontakter inför framtiden

Lindau Nobel Laureate Meeting, de 72 i ordningen, äger rum mellan 25 och 30 juni och innefattar föreläsningar, seminarier, paneldebatter - och förstås personliga möten.

– Jag hoppas få med mig hem nya idéer till den forskning jag håller på med nu, men också ny kunskap om andra ämnen. Och så kontakter med andra unga forskare för möjliga framtida samarbeten, säger Rosanne som uppmanar alla, från studenter på grundnivå till postdok, att ta tillfället i akt och söka till nästa års Lindau-möte.

Rosanne Reitsemas pågående forskningsprojekt handlar om att hitta nya metoder att behandla inflammationer, en orsak hjärt-kärlsjukdomar.

Text och foto: Maria Elisson

Det första Lindau Nobel Laureate Meetings ägde rum 1951 på initiativ av två tyska fysiker som ville bryta landets vetenskapliga isolering efter andra världskriget. De fick direkt stöd av Lennart Bernadotte - som började sitt liv som svensk prins - bosatt i Mainau som precis som Lindau ligger vid sydtyska Bodensjön.

På Lennart Bernadottes initiativ beslutades att unga forskare skulle bjudas in för att träffa Nobelpristagarna. Banden med Sverige har stärkts genom åren, bland annat med Nobelstiftelsen och det svenska kungahuset.