Söktrycket till Örebro universitet tillbaka på samma nivåer som innan pandemin

Studenter i Novahuset.

Antalet sökande till Örebro universitet i höst har minskat något jämfört med inför hösten 2022. De stora professionsprogrammen behåller dock sin attraktivitet, där Läkarprogrammet fortsatt ligger i topp.

När anmälan till höstens utbildningar stängde vid midnatt hade nästan 37 000 personer ansökt om att läsa en kurs eller ett program vid Örebro universitet, vilket är en minskning med åtta procent jämfört med förra året.

Örebro universitet behåller sin plats som det sjunde mest sökta lärosätet i landet.

Den nationella trenden visar att efterfrågan på högskoleutbildning i Sverige ligger på ungefär samma nivåer som före pandemin. Antalet anmälda till högskolan ligger på en jämn och hög nivå i landet.

– De lärosäten som ser en ökning av antalet sökande har ofta många kurser och program som ges på distans, säger Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Stark arbetsmarknad dämpar söktrycket

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar i ett pressmeddelande att lågkonjunkturen ännu inte har fått effekt på söksiffrorna. En orsak tros vara det goda läget på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer arbetslösheten att öka under 2023, i takt med att Sverige går in i en lågkonjunktur.

Och i oroliga tider brukar fler söka sig till studier.

– Vi tror därför att intresset för att studera kommer att öka de närmaste åren, säger Cecilia Andersson Mårdh.

Rekordstor brist på utbildad arbetskraft

Prognoserna visar samtidigt att det kommer att fortsätta råda rekordstor brist på utbildad arbetskraft. För den som vill vara säker på att få jobb kan det alltså vara en god idé att utbilda sig inom ett bristyrke.

– Det känns extra bra att vi erbjuder utbildningar inom de yrken som vi vet att det kommer att råda stor brist på även i framtiden.

Några exempel är yrken inom vården, som är fortsatt heta på arbetsmarknaden. Örebro universitet har utbildningar till såväl läkare som sjuksköterska, audionom, arbetsterapeut och biomedicinsk analytiker.

– Även olika typer av lärare, ingenjörer och socionomer är yrken som kommer fortsätta vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden, säger Cecilia Andersson Mårdh.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Terése Classon Sundh

Nästan 37 000 personer har ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet till hösten. Av dem är drygt 13 000 förstahandssökande.

Det kan jämföras med förra året, då nästan 40 000 personer sökte och ungefär 14 500 var förstahandssökande.

Örebro universitet behåller sin plats som sjunde mest sökta bland samtliga universitet och högskolor i landet. 

Antagningsbesked med svarskrav skickas ut den 12 juli.

Du kan fortfarande söka en del av våra kurser och program som startar höstterminen 2023 på Antagning.se. https://www.antagning.se/se/start

De tio mest sökta programmen inför höstterminen 2023:

Läkarprogrammet

Juristprogrammet

Kriminologiprogrammet

Socionomprogrammet

Psykologprogrammet

Civilekonomprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Personalvetarprogrammet

Ekonomiprogrammet

Systemvetenskapliga programmet

(Källa: UHR. Alla siffror är preliminära)