Studentundersökningen 2023: Påverka din vardag och ditt liv som student

Två studentgäng sitter vid bord och studerar.

Just nu genomför Örebro universitet Studentundersökningen 2023. Undersökningen vill ta reda på vad du som student anser om din studiemiljö.

Studentundersökningen innehåller frågor om den fysiska, digitala och sociala studiemiljön, trygghet, säkerhet och hälsa, universitetets arbete kring hållbar utveckling samt om Örebro som studentstad. Enkäten genomförs i samarbete med Örebro studentkår.

Delta genom att följa länken i din e-post eller här: 

Studentundersökningen på svenska.

Studentundersökningen på engelska.

Sista svarsdag är 14 maj.

Har du frågor om enkäten? Kontakta studentstadskoordinator Caroline Tonoyan via e-post: This is an email address.