Utbildningsminister Mats Persson: ”Örebro universitet är en framgångssaga och något man kan känna sig väldigt stolt över”

Mats Persson i samtal i Musikhögskolan.

För att Sverige ska vara en framgångsrik industrination även i framtiden krävs en mer utbildad befolkning och fler innovationer. Det menade utbildningsminister Mats Persson vid sitt besök i Örebro, där han samtalade med forskare, studenter och universitetsledning.

Få länder i världen kan mäta sig med Sveriges snabba ekonomiska utveckling under början av 1900-talet. Men nu börjar andra länder hinna i kapp oss – länder som Sydkorea, Israel och Finland som storleksmässigt kan jämföras med Sverige.
– Om vi inte satsar nu kommer andra länder att gå förbi, säger Sveriges utbildningsminister Mats Persson.

Under onsdagen besökte Mats Persson Örebro universitet för att samtala med forskare och studenter. Han föreläste också för allmänheten om hur innovationslandet Sverige ska byggas med hjälp av forskning och deltog i ett panelsamtal med representanter från näringslivet.
Enligt utbildningsministern är tre områden avgörande för Sveriges framtid: excellens i forskningen, internationalisering och innovation.

– Vi behöver få fram fler innovationer och mer utbildad befolkning så att vi kan lösa klimatkrisen och skapa framtidens jobb. Och Örebro universitet har en viktig del i det, säger han.

Mats Persson talar.

– Kombination av innovation och utbildad befolkning har byggt Sverige starkt. Jag är övertygad om att det också är det som bygger landet starkt i framtiden, sa utbildningsministern Mats Persson.

Få studenter och för få tjejer väljer tekniska utbildningar

En stor utmaning vi står inför idag enligt Mats Persson är att för få studenter väljer de tekniska utbildningarna. Dessutom är det för få studenter som avslutar sina tekniska utbildningar samtidigt som näringslivet skriker efter kompetent personal.

– Det är ett grundläggande problem för ett ingenjörsland som Sverige att unga generationer blir sämre och sämre på matte. Basen till det är att barn och ungdomar läser för lite. Därför gör vi nu stora förändringar i grundskolan där vi fokuserar mycket mer på läsning och matematik, säger han.

Jonas Albertsson, VD för Epiroc Rock Drills AB, lyfte också vikten av att attrahera unga till ingenjörsutbildningar och inte minst tjejer. Varje år väljer endast 1 600 av 11 000 unga tjejer med toppbetyg i matematik och teknik, tekniska utbildningar.

– Vi har lång resa att göra för att faktiskt utnyttja hela kompetenspoolen. Vi behöver stötta studenter under hela resan och det är något vi kan göra gemensamt med universitetet, säger Jonas Albertsson.

– Här har vi jättepotential som vårt samhälle kan vinna väldigt mycket på. Och det bästa sättet för unga att förändra samhället idag är att jobba med teknik och klimatlösningar på den tekniska sidan, säger Mats Persson.  

Sju personer runt ett bord.

Studenterna Louise Rang, Andreas Jonsson, Ludwig Wallgren och studentkårsordföranden William Ahlgren deltog i ett rundabordsamtal med utbildningsministern och hans medarbetare.

Samtal med studenter och forskare

Utbildningsministern träffade studenter och deltog i ett rundabordssamtal som leddes av studentkårens ordförande William Ahlgren. I samtalet med Mats Persson lyfte studenterna den ekonomiska situationen ur ett studentperspektiv, utbildning och studentkårens utmaningar efter att kårobligatoriet har avskaffats.

– Vi fick chansen att prata om de frågor som är viktiga för oss och vi är jättenöjda med samtalet. Mats Persson var intresserad av vad vi tyckte om utbildningen idag, särskilt ingenjörsutbildningen, säger William Ahlgren.

Under besöket deltog utbildningsministern också i rundabordssamtal med Örebroforskare. Fokus för diskussionerna var excellent forskning och förutsättningar för det vid ett ungt universitet med stor bredd inom forskning och utbildning.

– Örebro universitet är en framgångssaga och något man kan känna sig väldigt stolt över, säger Mats Persson.

Besöket avslutades med att Mats Persson hade ett särskilt möte med rektor, prorektor och universitetsdirektör för att diskutera viktiga framtidsfrågor för Örebro universitet.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jesper Mattsson