Successful ageing

AI får djupare förståelse för mänskligt beteende med ny metod

Vasiliki Kondyli porträtt.

Vasiliki Kondyli.

En metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi redan tidigt i utvecklingsstadiet. Det är resultatet av Vasiliki Kondylis avhandling vid Örebro universitet.
– Det gör det möjligt att utveckla AI som inte bara erbjuder funktionella lösningar utan också kan tolka och förutse människors behov, säger hon.

Den tvärvetenskapliga metoden som Vasiliki Kondyli har utvecklat kombinerar verktyg och tekniker från AI, design och kognitiv psykologi – för att studera hur människor, när de rör sig i olika miljöer, uppfattar, tänker, förstår, lär sig, minns och använder information från sin omgivning.

– I mina studier har jag framför allt fokuserat på att överföra kunskap om hur vi utför vardagliga uppgifter på ett sätt som AI-systemen förstår. Till exempel hur vi kör och hur vi rör oss i trafiken eller i byggnader där synen och vår förmåga att navigera i miljöer är avgörande.

Det gör att AI-system även kan förutspå fel och brister i mänskliga handlingar och på så sätt hjälpa oss i vardagen – med exempelvis bilkörning eller att hitta rätt på ett sjukhus.

AI kan hjälpa människor i komplexa situationer

Metoden som Vasiliki Kondyli har utvecklat har hon i sina studier testat på två möjliga användningsområden: självkörande fordon och AI som designassistent.

Resultaten bekräftar att vår visuella uppmärksamhet och orienteringsförmåga försämras i komplexa miljöer. I sådana situationer gör vi allt fler misstag.
Men i mycket komplicerade situationer har människor förmågan att ändra sin strategi och prioritera det som är viktigast och ignorera irrelevanta detaljer.

– Genom att använda denna kunskap om mänskligt beteende kan vi utveckla teknologier som kan stötta oss i komplexa situationer och anpassa sig efter våra beteendeförändringar i realtid, säger hon.

Människocentrerad AI är framtiden

AI-system som kan samarbeta och stötta människor med olika uppgifter, så kallad människocentrerad AI, har också uppmärksammats i EU:s AI-lag som reglerar användningen av artificiell intelligens i Europa.

– Med den tvärvetenskapliga metoden kan vi på ett systematiskt sätt integrera kunskap om mänskligt beteende i AI. Det är lika viktigt i utvecklingsstadiet som vid den slutliga utvärderingen av AI-systemen i verkliga situationer, säger Vasiliki Kondyli.

Text och foto: Jasenka Dobric