This page in English

Investera i människor för att dra nytta av AI

Magnus Lodefalk.

Kommer AI ta våra jobb? Svaren varierar mellan ett rungande nej och ett oroligt ja. Forskarens standardsvar ”Det beror på” är den korta sammanfattningen av boken Artificiell intelligens och jobben.
– Det behövs insatser för att dra nytta av tekniken och mildra negativa konsekvenser, säger Magnus Lodefalk, författare till boken och forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet och Ratio.

– Ett exempel är att det måste vara lönsammare att investera i människor än att ersätta dem, fortsätter han.
 
Magnus Lodefalk analyserar hur AI påverkar jobb, löner och vad vi gör på jobbet. AI kan lära sig själv och med hjälp av stora datamängder och kraftfulla processorer snabbt utföra svåra uppgifter.
 
– Än så länge ser vi inte några tydliga tecken på brist på jobb utan snarare brist på arbetskraft och kompetens, ett skäl för organisationer att anamma AI, säger Magnus Lodefalk.
 
Samtidigt som efterfrågan på kompetens inom AI och datavetenskap förväntas öka rejält kan vissa yrken försvinna eller kräva färre anställda när AI gör hela eller delar av jobbet. Det gäller framför allt tjänstemannajobb.

Snabb utveckling

Telekomjätten Ericsson meddelade nyligen att AI kan utföra vissa uppgifter på några minuter, uppgifter som tidigare krävde flera anställda och veckor att utföra. Företaget Nvidia som säljer AI kopplat till grafik är nu ett av världens tre högst värderade bolag. Försäkringskassan använder AI för enklare administrativa arbetsuppgifter och Arbetsförmedlingen för att ta fram kvalificerade beslutsunderlag.
 
– Tittar vi bakåt är det många yrken som har försvunnit när ny teknik har tillkommit men hittills verkar AI:s effekter på sysselsättningen ändå vara små, säger Magnus Lodefalk.
 
–  Men både individer och organisationer behöver anpassa sig. AI-utvecklingen går allt fortare och det är viktigt att följa med och satsa på kompetensutveckling.
 
AI kan framför allt ersätta enklare och rutinartade arbetsuppgifter. Ju mer varierat arbetsinnehållet är, desto svårare är det för AI att göra jobbet.  
 
– Det är viktigt att fundera på hur rustad du är för ett arbetsliv med AI. Helt kort kan man säga att ju färre ben du har att stå på kompetensmässigt eller utbildningsmässigt desto mindre rustad är du.

Dra nytta av tekniken på bästa sätt

Magnus Lodefalk föreslår ett antal åtgärder för att mildra negativa konsekvenser och dra nytta av tekniken på bästa sätt.
 
– Om organisationer och människor ska kunna ställa om behöver spelreglerna vara mer likvärdiga för investeringar i anställda och i kapital. Det bör löna sig investera i människor, snarare än att ersätta dem.
 
Med rätt förutsättningar kommer AI kunna komplettera och göra människor effektivare och utföra uppgifter människor har svårt att göra. Det finns forskningsstudier, som visar att de som är mindre erfarna eller mindre duktiga på jobbet utvecklas bäst med hjälp av AI.
 
– De blir inte bara bättre på sitt jobb utan de stannar också längre på arbetsplatsen och känner sig mindre stressade, säger Magnus Lodefalk.

Förknippat med mindre stress 

Det finns flera exempel som pekar på att AI är förknippat med just mindre stress. Ett sådant är läkare som fick tillgång till ett AI-verktyg. De berättade att det underlättade för dem att dokumentera patientmöten och minskade stress.
 
– AI ska göra det AI är bäst på och människor det människor är bäst på. Följden kan då bli högre produktivitet, fler jobb, högre löner och bättre arbetsmiljö.
 
Sammantaget visar forskningsgenomgången att AI inte haft stora effekter på sysselsättning, vad människor gör på jobbet och löner än.
 
– Men utvecklingen går snabbt och tittar vi framåt kommer en majoritet av sysselsatta, i Sverige drygt 70 procent, påverkas. Man kommer möta AI på ett eller annat sätt i sitt arbetsliv.

Tre åtgärder som behövs för att möta AI-utmaningar och ta vara på möjligheterna
 

1)    Inventera och rusta sig som organisation och som anställd:
Undersök hur AI kommer påverka ditt jobb/organisation. Vilka risker och möjligheter finns? Hur kan ni följa med i utvecklingen och vilken kompetensutveckling behövs?

2)    Mildra negativa effekter med både statliga och privata åtgärder:
Det ska inte vara mer fördelaktigt att investera i teknik än i anställda. Skatterna på arbete är högre än på kapital och det går inte att ta banklån för att investera i kompetensutveckling för anställda eller skriva av utbildning över tid. Det behövs politiska reformer.

3)    Påverka AI-teknikens inriktning:
AI är inte skrivet i sten – vi kan påverka utvecklingen för att tekniken ska bli ett verktyg som hjälper oss att lösa samhällsproblem höja produktiviteten och bidra till ett bra arbetsliv för de anställda.

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine