Forskare söker deltagare till ny studie om nedstämdhet och ångest

Nu ska forskare vid Örebro universitet testa ett nytt digitalt egenvårdsprogram för nedstämdhet och ångest - och söker deltagare.
– Modellen skräddarsys efter patientens besvär men kräver inte lika mycket tid av en behandlare. Det gör att det finns möjlighet att hjälpa fler, säger Magnus Karlsson-Good, psykolog och doktorand vid Örebro universitet.

Magnus Karlsson-Good.

Redan idag kan patienter få kognitiv beteendeterapi, KBT, för depression och ångest via internet i stora delar av Sverige. Den nya modellen, som forskarna kallar digital psykologisk egenvård, har en användarvänligare design, tydligare fokus och automatiserade påminnelser. Målet är att den ska ge samma resultat som dagens internetbehandling och kunna erbjudas till fler patienter.

– Internetbehandlingen som finns idag har inte kunnat skalas upp till nivåer som täcker det behov som finns, säger Magnus Karlsson-Good.

Deltagarna börjar med att svara på frågor digitalt och studiepersonal från universitetet ringer upp för att slutföra bedömningen. Sedan får deltagaren tillgång till plattformen och kan starta sin egenvård. Det är inga besök på plats.

– Traditionell internetbehandling innehåller ofta lika mycket text som en självhjälpsbok och 10-15 övningar som man ska genomföra. Nu kommer interventionen snarare vara en broschyr och studiedeltagaren få 2-3 strategier att öva in flera gånger. Målet är att det ska vara enklare för deltagaren att arbeta på egen hand.

Milda till måttliga besvär

Det kan till exempel handla om problemlösning och att hitta ett strukturerat sätt att ta sig an problem som orsakar ångest. Steg för steg får man hjälp att konkretisera problemet, komma på en metod att lösa problemet, och sedan använda sig av den.

– Egenvårdsprogrammet avslutas med ett utvärderande telefonsamtal, säger Magnus Karlsson-Good.
Målet med projektet är att öka tillgängligheten till psykologiska interventioner för milda till måttliga besvär av ångest och nedstämdhet.

– Egenvård passar inte alla. Om du mestadels klarar av att jobba, träffa vänner och fungerar i vardagen men känner dig deppig eller har ångest och upplever ett lidande kan det passa dig.

– Det beror helt enkelt på hur stor påverkan besvären har på ditt liv. Om bedömningen visar på svåra psykiatriska besvär behöver du andra insatser.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat

Är du intresserad av att vara med i studien? Forskarna söker deltagare som upplever besvär av nedstämdhet och/eller ångest. Du behöver inte ha någon specifik diagnos. Du kan läsa mer om projektet och göra en intresseanmälan här.

Projektet är ett samarbete mellan Region Örebro län, Region Stockholm, Örebro universitet och Karolinska Institutet.