Industrins behov i fokus när Örebro universitetet utvecklar masterprogram i maskinteknik

Niclas Strömberg, Magnus Löfstrand och Jens Ekengren.

Niclas Strömberg, Magnus Löfstrand och Jens Ekengren står bakom det nya masterprogrammet i maskinteknik.

Örebro universitet får medel från KK-stiftelsen för att skapa ett nytt masterprogram i maskinteknik – i samarbete med tio industriföretag.
– Det här är något som efterfrågas av både industrin och våra studenter, säger Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.

Magnus Löfstrand har tillsammans med professor Niclas Strömberg och universitetslektor Jens Ekengren utvecklat ansökan tillsammans med projektets industripartners baserat på deras behov.  Epiroc, LKAB, SAAB och Volvo Construction Equipment är några av de svenska industriföretag som ingår i samarbetet om det nya masterprogrammet vid Örebro universitet.

Programmet riktar sig till ingenjörer som vill fördjupa sina kunskaper i maskinteknik och datadriven engineering design. Enligt Magnus Löfstrand finns det ett stort behov av nya och moderna utbildningar i maskinteknik.

– Det här är en unik satsning där vår starka forskning vid Örebro universitet möter den kunskap och de behov som finns inom industrin. Målet är att vi tillsammans ska utveckla ett program som är attraktivt både för arbetsgivare och studenter, säger han.

”Studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden”

Projektet finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.

– Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen av det nya masterprogrammet inom maskinteknik vid Örebro universitet. Projektet har ett omfattande stöd från flera företag och det finns en stor potential för att de framtida studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden, säger Petter Zirath, programansvarig vid KK-stiftelsen.

Stärker forskningen inom maskinteknik

Delar av programmet kommer också kunna erbjudas som distanskurser till yrkesverksamma ingenjörer.

Även forskningen kommer att gynnas av att det skapas ett nytt masterprogram, menar Magnus Löfstrand.

– Det innebär att vi breddar vårt forskningsnätverk och kan skapa nya samarbeten inom produktutveckling, datahantering och nya affärsmodeller. Det kommer att stärka maskinteknik som forskningsämne, säger han.

Maskintekniskt masterprogram i datadriven engineering design skapas i samarbete med följande partners:

Epiroc Rock Drills AB, LKAB, Kaunis Iron AB, SAAB AB, Volvo Construction Equipment AB, Bharat Forge Kilsta AB, Suzuki Garphyttan AB, NVIDIA ARC GmbH Tyskland Sverige Filial, Billerud Skog & Industri AB - Korsnäs Frövi, Emhart Glass Sweden AB, Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC Norr) och IUC Indistrihubb AB, Örebro.

Här kan du läsa mer om projektet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Anna Lorentzon