Känslor och kroppsansträngning kolliderar för lärare i friluftsliv

Karin Sjödin i klubboverall invid en tall och med karta och kompass i handen.

– Jag visar att det finns en stor potential i friluftsliv och naturmöten för den gröna omställningen, säger Karin Sjödin.

Skidåkning som fysisk utmaning. Eller som känslomässig naturupplevelse. För blivande idrottslärare kan dessa motpoler bidra till osäkerhet om hur de ska undervisa i friluftsliv. Det visar Karin Sjödin i sin doktorsavhandling i idrottsvetenskap.
– Den fysiska ansträngningen kan begränsa själva mötet med naturen eftersom det blir en konflikt, säger hon.

Karin Sjödins doktorsavhandling Friluftsliv och naturmöten i utbildningspraktiken handlar om undervisning ute i naturen.

– Friluftsliv är en skandinavisk kulturtradition som bygger på idén om ett informellt och enkelt liv i naturen. Som del i utbildning uppstår pedagogiska utmaningar, inte minst mellan tävling som en del av idrotten, och traditionella värden inom friluftsliv, säger hon.

Friluftsliv är en viktig del av idrottslärarutbildningen. Det är just här som olika motiv hamnar i konflikt:

– En lång skidtur är fysiskt krävande och kan hämma det känslomässiga mötet med naturen. Idrottslärarstudenten riskerar att bli osäker på hur friluftsliv ska användas i undervisningen.

Karin Sjödin har undersökt hur undervisning friluftsliv motiverats i styrdokument för skolan under 100 år.

– Det vanligaste motivet för friluftsliv är att eleverna ska lära sig naturkunskap. Det som är anmärkningsvärt är dagens styrdokument nästan inte alls tar upp miljöfrågor.

Karin Sjödin konstaterar att vi idag inte är lika påtagligt beroende av naturen i vår vardag.

– Vår brist på kontakt med naturen kan ses om en bidragande orsak till miljökrisen. Jag visar att det finns en stor potential i friluftsliv och naturmöten för den gröna omställningen.

Text: Maria Elisson
Foto: Barbro Isaksson