This page in English

Lek och nyfikenhet ska förbättra AI:s förmåga att lära sig

Amy Loutfi

Amy Loutfi är Örebro universitets första Wallenberg Scholar.

Amy Loutfi blir Wallenberg Scholar och får 18 miljoner kronor till forskning om robotars inlärningsprocess. Med lek, nyfikenhet och empati som ledord ska professor Amy Loutfi och hennes forskargrupp undersöka och utveckla inlärningsprocessen för AI-system som till exempel robotar.

Wallenberg Scholars-programmet skapades 2009 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målsättningen är att stötta och stimulera de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Läs mer här.

Traditionell AI behandlar och fattar beslut utifrån stora mängder data. Begreppet ”förkroppsligad AI”, innebär att AI-systemet dessutom har tillgång till en fysisk kropp, som till exempel en robot, drönare eller självkörande bil. Det innebär att den förkroppsligade AI:n kan förhålla sig till och lära sig av sin omgivning.

– Genom att interagera med omgivningen kan sådana AI-system samla information om världen och använda den informationen till att anpassa sig och förbättra sin prestanda, säger Amy Loutfi, professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Uppmuntrar djärv och banbrytande forskning

Amy Loutfi är en av 118 forskare som nu utses till Wallenberg Scholar, vilket innebär att hon är med och delar på 2,1 miljarder kronor som delas ut av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Under fem år får Amy Loutfi 18 miljoner kronor för att utveckla sin forskning om AI och robotik.

– Vår målsättning är att ge framstående forskare i Sverige fria medel där de själva väljer vad de vill forska på. Vi hoppas att detta ger möjlighet för djärv och banbrytande forskning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Professor Amy Loutfi är Örebro universitets första Wallenberg Scholar någonsin. Jag är särskilt glad över att Amy Loutfi, som bidrar så mycket till universitetets samlade utveckling inom AI-området, nu tack vare detta anslag också får möjlighet att stärka sin egen grundforskning, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Lek, nyfikenhet och empati inspirerar forskningen

Amy Loutfi och hennes forskargrupp har som mål att utveckla nya tekniker och algoritmer som förbättrar inlärningsprocessen hos förkroppsligad AI. Tre särskilda koncept för inlärning inom förkroppsligad AI kommer att användas för att inspirera forskningen: lek, nyfikenhet och empati.

– Exempelvis lek är en naturlig och viktig aktivitet som gör att vi lär oss och utvecklar nya färdigheter.  Men inspiration från det vill vi undersöka hur språk och lekfullhet kan driva på inlärningsprocessen. Genom att låta en AI själv föreställa sig nya och abstrakta mål med hjälp av språket kan AI:n utforska världen och till och med skapa sin egen läroplan eller målsekvens, säger Amy Loutfi.

Utvecklingen inom AI går väldigt fort just nu.

–  Just därför var det viktig för mig att betona den grundläggande forskningen om intelligens och inlärning för att kunna sikta framåt – mot nästnästa steg inom artificiell intelligens, säger Amy Loutfi.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Eriksson