Mindre risk för synproblem hos äldre med diabetes visar rekordstor studie

Johan Jendle.

Johan Jendle

Risken att drabbas av synproblem på grund av typ 2-diabetes minskar efter 80 år. Det visar en ny Örebrostudie som innefattar samtliga 140 000 äldre över 80 år som har typ-2 diabetes i Sverige.

Hela studien är gjord av Örebroforskare: Ali Sharif, Daniel Smith, Karl-Johan Hellgren och Johan Jendle. Diabetic retinopathy among the elderly with type 2 diabetes: A Nationwide longitudinal registry study, publicerad i Acta Ophthalmologica.

 

Johan Jendle blev dessutom nyligen invald som faculty member i Advanced Technologies &Treatments for Diabetes, ATTD.

– Det är goda nyheter. Det betyder att vi kan flytta resurser i ögonsjukvården och screena fler som har en högre risk att drabbas. Samtidigt kan vi låta äldre slippa vissa kontroller, säger Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet.
 
Örebroforskarna har undersökt äldre och förändringar i ögats näthinna, så kallad diabetesretinopati. Förändringarna beror på att höga blodsockernivåer skadar de små blodkärlen i näthinnan och kan leda till dimsyn och fläckar i synfältet, och i värsta fall till blindhet.

Den största studien 

I studien ingick alla över 80 år som lever med typ 2-diabetes i Sverige, över 140 000 människor.
 
– Det är den största studie som någonsin gjorts om diabetesretinopati hos äldre över 80 år med diabetes. Mer än 20 gånger större än näst största studien. En vanlig studie inom det här området innefattar ungefär 1 000 patienter, säger Johan Jendle.
 
Studien sträcker sig över 10 år och forskarna har undersökt hur många som drabbats, antalet nya fall av diabetesretinopati och vad som ökade risken att drabbas.
 
– Först vill jag ge en eloge till alla vårdgivare och diabetessköterskor som ser till att denna grupp med diabetes har en diabeteskontroll hos individerna. I vår studie når deltagarna i snitt målvärdet för god glukoskontroll. Så bra det kan bli faktiskt, säger Johan Jendle.

Risken sjunker 

Risken för ögonproblem ökar om man har haft typ 2-diabetes under lång tid och om man har dålig glukoskontroll. Samtidigt sjunker risken alltså allt eftersom efter 80-års ålder. Resultaten visar att en tredjedel av typ-2 diabetespatienterna drabbats och att det är något vanligare att kvinnor över 80 år får diabetesretinopati jämfört med män.
 
– Vi vet inte varför det är så. Det vi vet är att antalet äldre ökar och att fler lever diabetes allt högre upp i åldern. Trycket på sjukvården spås öka över tid, säger Johan Jendle.
 
Idag har ungefär var sjätte svensk över 80 år diabetes. Om 25 år räknar man med att en av fyra har det. Även i resten av befolkningen ökar diabetes, som tillsammans med fetma är världens snabbast växande folksjukdom idag.

Vård anpassad efter individens risk 

– Därför måste vi använda screening där det verkligen behövs och sluta screena när det inte längre är meningsfullt. Det vill säga gå över till personcentrerad vård som är anpassad efter individens risk och önskemål, säger Johan Jendle.
 
Örebroforskarna planerar fler kartläggande studier för att få fram mer kunskap om risken för diabetesretinopati.
 
– När vi vet mer kan vi planera sjukvårdens resurser optimalt och samtidigt kan fler patienter potentiellt slippa kontroller.

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine