Nu kan du läsa till audionom vid Örebro universitet – på distans

Audionomstudenter får undervisning.

Undervisning pågår. Audionomutbildningen är tvärvetenskaplig och involverar såväl teknik, medicin och psykologi som humaniora, samhällsvetenskap och pedagogik. ”Det är en bred utbildning som leder till jobb”, säger Susanne Köbler.

Audionomprogrammet vid Örebro universitet blir distansutbildning. Det innebär att fler kan gå utbildningen, utan att flytta.
– Hörselvården skriker efter audionomer, säger Susanne Köbler, programansvarig för Audionomprogrammet vid Örebro universitet.

Det råder stor brist på audionomer i hela landet – och efterfrågan väntas fortsätta öka, inte minst i norra Sverige. Örebro universitet har hittills tecknat avtal med tre regioner i norr, berättar Susanne Köbler, programansvarig för Audionomprogrammet vid Örebro universitet. Och fler kan det bli.

– Vi vill bidra med att utbilda så många som möjligt, det behövs utifrån ett samhällsperspektiv. Vi vet att många som läser till audionom är lite äldre och kanske har rotat sig och bildat familj, vilket gör att det är svårt att flytta, säger hon.

Mycket praktik – och lite campusnärvaro

Det nya upplägget innebär att studenterna får den teoretiska undervisningen på distans från Örebro universitet. Endast fem veckor under de tre år utbildningen pågår ska studenterna vara på plats i Örebro.

– Första terminen har vi en campusförlagd vecka ganska tidigt, för att studenter och lärare ska lära känna varandra. De kommer också att mötas en vecka under andra och en vecka under tredje terminen, och sedan två veckor under fjärde terminen, berättar Susanne Köbler.

Resten av undervisningen är förlagd till arbetsplatser i hemmaregionerna. Än så länge är det Region Örebro län, Region Västerbotten, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen som ingår i samarbetet.

– Den verksamhetsförlagda utbildningen består av både metodinriktad och patientinriktad utbildning. Det innebär att våra studenter kommer att få träna på praktiska moment i sin hemmaregion, där de också får handledning av en legitimerad audionom.

Vem tycker du ska läsa till audionom?

– Du som är intresserad av hur människor kommunicerar med varandra och vill bidra till det. Vi har studenter som kommer in i yrket med ett specialintresse för ljud, musik eller teknik – men också många som har erfarenhet av en egen eller andras hörselnedsättning eller kanske har jobbat inom äldreomsorgen. Kommunikation är hjärtat i hörselvetenskapen. Det är viktigt att ha ett gott bemötande och vilja anpassa miljö och tekniken utifrån varje persons behov och vanor, säger Susanne Köbler.

Nytt samarbete med Island

I höst lanserar Örebro universitet även ett kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap – för studenter från Island. Även där finns en stor efterfrågan på audionomer, men befolkningsunderlaget är för litet för att de ska kunna ha en egen utbildning.

De isländska studenterna kommer att studera helt på distans och göra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen hemma på Island.

– Vi hoppas att det här ska öppna upp för fler internationella samarbeten, säger Susanne Köbler.

Om Audionomprogrammet

En audionom är en hörselspecialist med tekniska kunskaper som hjälper personer med skadad eller nedsatt hörsel att exempelvis utreda och bedöma hörselnedsättningar, prova ut hörseltekniska hjälpmedel och lära ut hur de ska användas. Du kan också jobba förebyggande eller satsa på forskning.

Audionomprogrammet finns vid fyra lärosäten i landet.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Anmälan öppnar den 15 mars.

Här hittar du mer information om Örebro universitets Audionomprogram.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Terése Classon Sundh