Nytt gemensamt uttalande från svenska lärosäten om kriget mellan Israel och Hamas

Kriget mellan Israel och Hamas väcker starkt engagemang hos många, även vid svenska lärosäten.
Nu har de 38 av Sveriges lärosäten som ingår i SUHF enats om ett gemensamt uttalande i frågan.