Örebro universitet blir del av nytt samarbete mellan Installatörsföretagen och akademin

Solpaneler på en byggnad.

Ett nytt samarbete mellan installationsbranschen och akademin ska resultera i korta och behovsanpassade kurser inom hållbar utveckling och fastighetsautomation.
– Samarbetet mellan universiteten är avgörande för att de kurser vi utvecklar verkligen möter branschens behov av ny kunskap, säger Karin Färnevik, projektledare för samarbetet 4S - Sammankopplad stad, sektor och samhälle.

Tack vare ny teknik och nya krav från EU stärks nu installationsbranschens förutsättningar att arbeta med energieffektivisering och förbättringar av byggnaders energipresentanda.

– Våra 4 000 medlemsföretag påverkas i stor utsträckning av utvecklingen och måste se till att skaffa den nyckelkompetens som behövs för att möta förändringarna i branschen och samhället. Därför är det nya samarbetet med universiteten väldigt viktigt, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Fyra universitet samarbetar för att erbjuda kurser

Samarbetet mellan Installatörsföretagen, Örebro universitet, Karlstad universitet, Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet ska stärka företags och individers förmåga att arbeta med den hållbara omställningen och optimera användningen av energi.

Universiteten kommer tillsammans att utveckla 10 korta kurser om 1,5 högskolepoäng, som både kan användas för ”micro-lärande” och som delar i större, befintliga kurser och program för studenter och yrkesverksamma. Några av de ämnen som kommer att ingå i kurserna är byggteknik, datavetenskap, elektroteknik, fysik, företagsekonomi, kulturgeografi och miljö- och energisystem.

Camilla Persson.

Camilla Persson.

– Vår förhoppning är att kunna bidra med våra spetskompetenser inom främst hållbart byggande, inklusive cirkularitet, certifieringar, klimatdeklarationer och livscykelanalyser, byggfysik samt livscykelkostnads- och energiberäkningar för byggnader, säger Camilla Persson, universitetslektor i byggteknik vid Örebro universitet. 

Formatet på kurserna ska särskilt utformas för att den yrkesverksamme ska kunna studera parallellt med arbetet på ett installationsföretag. För de som läser kurserna ska det även vara möjligt att ansöka om omställningsstudiestöd från CSN.

Projektet 4S - Sammankopplad stad, sektor och samhälle startar i januari 2025 och pågår till och med våren 2027.

Foto: Unsplash och privat