Minska risker för överväxling i stafett

A stochastic analysis of the 4 × 100 m relay
publicerad i International Journal of Sports Science & Coaching

I 4x100 meter stafett är växlingen den mest kritiska punkten. En vanlig orsak till att lag blir diskvalificerade är att stafettpinnen har lämnats över utanför växlingszonen. Stafettlaget kan minska risken för överväxling genom att flytta märket i banan närmare den utgående löparens startpunkt men då riskerar laget en långsammare sluttid.
 
Örebroforskarna har undersökt avvägningen mellan att vara så snabb som möjligt och att minska risken för att misslyckas med växlingen. Forskarna har tagit fram en modell för var märket ska sättas för att generera en så snabb löptid som möjligt för laget.
 
Modellen kan anpassas efter hur fort löparna springer 100 meter, deras bedömningsförmåga av avstånd och graden av variation i deras dagsform. Med kännedom om löparnas kapacitet, kan modellen simulera fram den optimala placeringen av märket vid varje växling, för olika val av risknivå att bli diskvalificerad. Osäkerheten när det gäller den utgående löparens bedömning av när den inkommande löparen når märket och löparnas dagsform, modelleras som slumpvariablar.