The final three i längdhopp

The Strategic Jump – The Order Effect on Winning “The Final Three” in Long Jump Competitions publicerad i Journal of Quantitative Analysis in Sports

2020 introducerades ”The final three” i längdhopp. De tre bästa fick hoppa en sjätte och avgörande runda. Den tävlande som hoppat längst i tävlingen riskerade att inte vinna – vilket är vanligt i andra grenar, inte minst löpning. Det spelar ingen roll hur snabb en löpare har varit i de tidigare heaten – utan den som vinner finalen står som segrare.
 
Men ändringen fick kritik, framför allt från de aktiva. Det nya formatet ansågs vara orättvist och att det blev det mindre viktigt att försöka hoppa riktigt långt i de inledande ronderna. Därför ändrades formatet 2021. De tre atleterna med de bästa hoppen från de inledande ronderna möts fortfarande i en finalrond, men hoppen från de inledande ronderna räknas. Dessutom har ordningsföljden i finalen ändrats – den som leder hoppar först.
 
Niklas Karlsson och Anders Lunander tar fasta på den kritik mot det ursprungliga formatet av The Final Threesom gällde att hopparens placering efter de inledande ronderna var av mindre intresse, så länge hopparen nådde finalen. De tre bästa hopparnas inbördes placering påverkade ju bara ordningen i finalen – den som leder hoppar sist.
 
Örebroforskarna undersöker hur hoppordningen påverkar idrottarnas chans att vinna finalen. Deras slutsats är att det bara var en liten minskning i rättvisa tack vare hoppordningen. Det var alltså en fördel att hoppa sist eftersom den tävlande då kan ändra taktik beroende på rivalernas hopp. Det kan gå att hoppa säkrare och inte riskera övertramp och kosta på sig att det blir lite kortare.
 
Resultatet visar alltså att det är en fördel att hoppa sist. Med andra ord, att prestera det längsta hoppet i någon av de inledande ronderna ökar chanserna att vinna finalen. Forskarna anser att formatet är ett lågt pris att betala för att behålla spänningen under hela tävlingen – ända till sista hoppet.