”Sociala rättigheter riskerar att motarbeta välfärdsstaten”

Alexandru Panican.

Alexandru Panican höll i en föreläsning om sociala rättigheter.

Sociala rättigheter är själva grunden för en välfärdsstat. Men kan dessa rättigheter också motarbeta välfärdsstaten?
Det var utgångspunkten i Alexandru Panicans föreläsning om villkorade rättigheter i välfärdsstaten under Almedalsveckan.

– Rättigheter är ett villkorat koncept. Om alla hade tillgång till samma rättigheter, skulle vi inte behöva diskutera dem överhuvudtaget, säger Alexandru Panican, professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Sociala rättigheter erbjuder skolutbildning för alla barn och ekonomiskt bistånd. Det senare innebär ett minimum av trygghet med tak över huvudet och mat på bordet. Men det finns svagheter i sociala rättigheter som motarbetar solidaritet och jämlikhet.

– Väldigt mycket regleras på lokal nivå trots att vi lever i samma välfärdsstat, säger han.

Om man söker ekonomiskt bistånd kan samma ansökan bedömas på ett sätt i Örebro och på ett helt annat i Stockholm eller Visby, men även på olika sätt inom samma kommun.

– Vissa kommuner har börjat exportera fattigdom genom att övertyga familjer att flytta till en annan kommun, precis som om vi inte levde i samma välfärdsstat, säger Alexandru Panican.

Han drar slutsatsen att sociala rättigheter ger massor av förmåner till vissa och ibland till majoriteten – men inte till alla. Sociala rättigheter kräver en bedömning som förutsätter en uppdelning mellan förtjänta och icke-förtjänta av den sociala förmånen som är på tal. Det gör att såväl konceptet om rättigheter som sociala rättigheter bygger på kategorisering och utestängning, vilket är motsatsen till en välfärdsstats mål.

– Vi ska fortsätta arbeta med rättigheter, men det är viktigt att vara medveten om de negativa aspekterna för att kunna dämpa dem, säger Alexandru Panican.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Marie Brodin 

Föreläsningen "Kan rättigheter som är villkorade och skenbara bli ett koncept som motarbetar välfärdsstaten?" arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete - CSA.