This page in English

Albert Svensson

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Grants Office

E-post:

Telefon: 019 301284

Rum: E1222

Albert Svensson

Om Albert Svensson

Ansvarsområde

Verksamhetsutvecklare på Grants Office.

Ansvarar för utveckling av analyser, mätningar, strategier, planer, aktiviteter och utvärderingar. Fungerar som stöd åt Grants Office i kommunikationsfrågor. Producerar text och form till förekommande kommunikationskanaler. Förvaltar och utvecklar GO:s interna och externa webbnärvaro. Ansvarar för GO:s nyhetsbrev. Håller i utbildningar för universitetets forskare, bland annat i databasen Research Professional. Underhåller och identifierar behov av utveckling av GO:s kommunikationskanaler. Håller i Medel för Mål som är ett diskussionsunderlag för forskare och forskargrupper som vill ta fram vision, mål och aktiviteter. Utvecklar Kove-programmet som är en universitetssatsning för att stärka forskare och forskargruppers konkurrenskraft.

Var under 2019 projektledare för universitetets tjugoårsfirande som universitet.

Bakgrund

Har sedan examen på programmet för information och kommunikation vid Örebro universitet 1997 arbetat inom marknad, kommunikation och utveckling som anställd informatör, kommunikatör, konsult och som egen företagare.

Att bygga kommunikationsfunktioner från grunden och att få ta många av kommunikatörens och marknadsförarens roller har givit bredd och erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete.