This page in English

Anette Bäckström Skarp

Befattning: Ekonomiadministratör Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303716

Rum: A2212

Anette Bäckström Skarp

Om Anette Bäckström Skarp

Anette arbetar som ekonomiadministratör vid Örebro universitet och ingår i gruppen redovisningsservice som i dagsläget består av fem medarbetare. Tillsammans med övriga medarbetare inom Ekonomiavdelningen ansvarar Anette för universitetets löpande redovisning så som kontering, registrering och bokföring av universitetets kund- och leverantörsfakturor.

Inom redovisningsservice arbetar vi med:

  • Hantering av leverantörsfakturor i fakturahanteringssystemet Proceedo
  • Kundfakturering
  • Kund- och leverantörsbetalningar
  • Anläggningsregistrering
  • Bokslutsarbete och avstämningar
  • Diverse universitetsgemensamma inköp 

Ekonomiadministratörerna är en central funktion inom Ekonomiavdelningen


Kontakta oss på vår funktionsadress: rsekonomi@oru.se