This page in English

Ann-Kristin Rönnberg

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302187

Rum: C1219

Ann-Kristin Rönnberg
Forskningsämne

Om Ann-Kristin Rönnberg

Ann-Kristin Rönnberg är medicine doktor och överläkare inom obstetrik och gynekologi. Hon har sedan 2019 uppdrag som utbildningschef för Region Örebro län och är därigenom en viktig samverkanspart när det gäller den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som bedrivs inom regional hälso- och sjukvård.

Ann-Kristins avhandlingsarbete omfattade klinisk forskning inom området viktuppgång under graviditet som riskfaktor för komplicerad förlossning och framtida obesitas. Hon har undervisat på läkarprogrammet vid Örebro universitet inom såväl tema reproduktion som inom kunskapsområde professionell utveckling. 

Inom ramen för rollen som utbildningschef medverkar Ann-Kristin i ett flertal utvecklingsprojekt med fokus på att förbättra kvalitet och tillgänglighet till klinisk utbildning. Hon har ett intresse för att vetenskapligt utvärdera såväl nuvarande utbildningsinsatser som nya innovativa pedagogiska metoder i samverkan med den forskargrupp "Advances in workplace-based learning in health professions education (AWL-HPE) som etableras vid Örebro universitet under 2022. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar