This page in English

Ann-Sofie Gagnert-Posse

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303203

Rum: A1221

Ann-Sofie Gagnert-Posse

Om Ann-Sofie Gagnert-Posse

Personalavdelningens uppdrag är kompetensförsörjning och ska förutom att bidra till utvecklingen av Örebro universitet som en attraktiv arbetsgivare även driva utveckling och styrning av det personalpolitiska området.

Ann-Sofie Gagnert Posse arbetar som HR konsult och i arbetet ingår att ge strategiskt stöd till universitetets chefer i personalrelaterad verksamhetsutveckling och konkret stöd i personalrelaterade frågor.

Ann-Sofie Gagnert Posse har kontaktmannaskap gentemot Hotell- och Restauranghögskolan, enheten för idrott vid Institutionen för hälsovetenskaper samt Ekonomiavdelningen. 
Ann-Sofie Gagnert Posse har även uppdrag att bidra till utveckling inom olika delprocesser som bedrivs vid Personalavdelningen.