This page in English

Anna Carlberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301263

Rum: L2457

Anna Carlberg

Om Anna Carlberg

Arbetsområden

- administrativt stöd till forskning och forskarutbildning inom forskningsämnet rättsvetenskap

- administrativt stöd till forskarskolan Successful Ageing och Newbreed.

- administrativt stöd till forskarutbildning knutet till forskningsämnet kriminologi


Uppdrag

- dataskyddssamordnare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete